21 Mayıs 2021 Cuma

Eskiçağa Köyü Yıldırım Bâyezîd Camii, Yeniçağa, Bolu

Eskiçağa Köyü Yıldırım Bâyezîd Camii, Bolu'nun Yeniçağa İlçesi'ne bağlı Eski Çağa köyünde bulunmaktadır.
Vakıf kayıtlarına göre XIV.yüzyılda yapılmıştır. 
Banisinin kim olduğu bilinmemektedir.
Dikdörtgen planlı, üzeri kırma çatı ile örtülüdür. 

Yakın tarihlerde onarılarak özelliğinden uzaklaşan caminin kalın beden duvarları ilk yapısından kalmadır.
Caminin kuzey kısmında, 8.35 X 15.25 m. ölçüsündeki yüksek bir sahanlıktan son cemaat mahalline girilmektedir. 

İki yanda son cemaat mahalline açılan iki penceresi ile bu pencerelerin ortasındaki bir kapıdan ibadet mekanına girilmektedir. 
İbadet mekanı iki yandaki ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. 
Dışarı taşkın olmayan mihrabı bir niş şeklindedir. 
Cami içerisinde sanat tarihi yönünden üzerinde durulacak bir süsleme elemanları bulunmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder