26 Mayıs 2021 Çarşamba

Tabaklar Camii, Bolu

Tabaklar Camii, Bolu girişinde, Tabaklar Mahallesi’nin Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır.
Cami, Tahsin Ağa’nın maddi, Musahip Lütfü Beyin yardımıyla 1897yılında yaptırılmıştır. 
Yeni açılan cadde üzerinde kaldığından ön kısmı yıkılmıştır. 
Bu sebeple de ilk yapılışındaki cephesi bilinmemektedir.
Dikdörtgen planlı caminin kuzey yönünde iki sütunlu, ayna tonozlu yuvarlak kemerli cümle kapısı bulunmaktadır. 
Bu kapı üzerinde kitabesi bulunmaktadır:

İmam ül müslimin Abdül Hamit Han-ı Keremin
Buyurdu yeryüzün ihsanlarıyla sertezer tezyin
Dolaşmaz nazara tayin-i bala bimari cudinde
Ulaşmaz dergah-ı ihsanına endaze tahmin
Nazar-ı mağfuriyyeti oldu bin lutfuyla bu cami
Delil oldu musâhib-i nadir
İhyaya sebeb oldu musâhib-i Nadir
Rûh-u tahsinini şâd eyleye Allah anın
Garik-i nimeti Tahsin Ağa’nın nakd-i vakfından
Yapıldı sâye-i şahânede bu muhabbet-i zenğin
O sah-i Akdese kıldım dua arz eyledim târih
Delil oldu lûtfu beri yapıldı cami-i Tahsin 1305
Ketebe Mehmet Nuri İslamboli

İbadet mekanının giriş cephesinde altlı üstlü, yan ve mihrap cephesinde yuvarlak kemerli ikişer pencere bulunmaktadır. 
Ahşap bir tavanla örtülüdür. 
Mihrap kavisli bir niş şeklindedir.
İki yanında kare kaideli iki sütun yerleştirilmiştir.

Minare kaidesi caminin içerisindedir. 
Bu münasebetle minarenin tuğla gövdesi çatının üzerinden başlamaktadır. 
Bu minare yıkılmış ve sonradan yenilenmiştir. 
Caminin yanında cami ile birlikte yapıldığı söylenen bir de çeşmesi bulunmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder