31 Aralık 2022 Cumartesi

KONYA'DAKİ SELÇUKLU DEVRİ MESCİDLERİ

Konya’daki günümüze ulaşabilen Anadolu Selçuklu Devri Mescidleri şunlardır: 

 1. Abdülaziz Mescidi, Meram(13. yüzyıl ortaları)
 2. Abdülmümin (Megaribe) Mescidi, Meram (1275-Tamirat) 
 3. Aksinne Mescidi (13. yüzyıl)
 4. Akşehir Altun Kalem Mescidi
 5. Akşehir Hacı Hamza Mescidi (13. yüzyıl birinci yarısı)
 6. Akşehir Hıdırlık Mescidi (13. yüzyıl)
 7. Akşehir Kalaycı Mescidi (13. yüzyıl sonları-14. yüzyıl başları)
 8. Akşehir Kızılca Mescid
 9. Akşehir Küçük Ayasofya Mescidi (1236)
 10. Akşehir Tahtakale Mescidi (13. yüzyıl)
 11. Ferhuniye Beşare Bey Mescidi, Selçuklu (1219)
 12. Bulgur Tekkesi Mescidi, Meram (13. yüzyıl)
 13. Cemel Ali Dede Mescidi, Meram (13. yüzyıl)
 14. Ferruh Şah Mescidi, Akşehir
 15. Hoca Hasan Mescidi, Meram (12. yüzyıl dördüncü çeyreği),
 16. İç Karaaslan Mescidi, Karatay (13. yüzyıl başları)
 17. Kileci Mescidi, Akşehir
 18. Terceman (Tercüman) Mescidi, Karatay (13.yüzyıl birinci yarısı)
 19. Hatuniye (Devlet Hatun) Mescidi, Karatay, (1213-14 )
 20. Hacı Ferruh (Taş-Akçe Gizlenmez) Mescidi, Meram (1215)
 21. Erdemşah (Kale-i Cerp) Mescidi, Meram (1220)
 22. Şekerfuruş Mescidi, Meram (1220)
 23. Şeyh Osman Rûmî Mescidi, Meram
 24. Tâcü’l-Vezîr (Vezir Tacüddin Ahmed) Mescidi, Selçuklu
 25. Ulvî Sultan (Alevî  Sultan) Mescidi ve Türbesi, Meram
 26. Hoca Ahmet Fakih Mescidi, Meram (13. yüzyıl birinci çeyreği)
 27. Güdük Minare Mescidi, Akşehir
 28. Karatay (Emir Kemaleddin) Mescidi, Meram (1248),
 29. Beyhekim Mescidi, Selçuklu (13. yüzyıl ikinci yarısı)
 30. Sırçalı Mescid, Karatay (13.yüzyıl ikinci yarısı)
 31. Tahir ile Zühre (Sahip Ata) Mescidi, Meram(13.yüzyıl ikinci yarısı)
 32. Şeyh Alaman Mescidi (1288)
 33. Sakahane Mescid, Selçuklu (13. yüzyıl)
 34. Zenburi Mescidi, Karatay (13. yüzyıl)
 35. Zevle Sultan Mescidi, Selçuklu (13. yüzyıl)  

  Konya’daki günümüze ulaşamayan Anadolu Selçuklu Devri Mescidleri şunlardır: 

  1. Akıncı (Cemaleddin İshak) Mescidi, Karatay
  2. Bakırcı Yusuf Bey Mescidi, Karatay
  3. Hacegi Mescidi, Selçuklu,
  4. Hacı Budak Mescidi, Ereğli
  5. Hacı İsa Mescidi, Selçuklu
  6. Hoca Yusuf (Kuyumcu Hoca Yusuf) Mescidi, Meram
  7. Kadı Kalemşah Mescidi, Meram
  8. Kapturga Mahallesi (Begavi) Mescidi, Selçuklu
  9. Karagu Mescidi, Konya
  10. Nadir (Atakent) Köyü Mescidi, Akşehir
  11. Nadir (Atakent) Köyü Mescidi (Ulu Mescid), Akşehir
  12. Nizameddin Pervâne Mescidi, Konya
  13. Pîri Esat (Pisili) Valide Şefika Bahadır Camii, Karatay
  14. Sincârî Mescidi, Selçuklu  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder