10 Şubat 2022 Perşembe

Kızılca Mescidi, Akşehir, Konya

Konya Akşehir ilçesinde bulunan Kızılca Mescidi’nin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi ve banisi kesinlik kazanamamıştır. 
Mimari üslubundan XIII.yüzyılda Selçuklular döneminde yapıldığı anlaşılmaktadır.
Mescid kare planlı olup, moloz ve devşirme taşlardan yapılmıştır.
İbadet mekânının üzerini balıksırtı biçiminde örülmüş tuğla bir kubbe örtmektedir.
Doğudaki girişin ahşap kapısı üzerinde sülüs yazılı kitabeler ve geometrik motifler ile daireler bulunmaktadır.
Mescidin güneydoğu köşesindeki minare ise geç devirde yapılmış olup mescidin bütünü ile bağlantı sağlayamamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder