23 Şubat 2022 Çarşamba

Aşağı Bekdik Camii, Nevşehir

Aşağı Bekdik Camii, Nevşehir
Aşağı Bekdik Camii, Nevşehir'in Aşağı Bektik Mahallesi'nde, Aksaray Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
1902 yılına tarihlendirilen camii Corruk ve Seyit ustalar tarafından yapılmıştır. 
Caminin kuzey bölümü, son cemaat mahalli ve minaresi 1964 yılında camiye eklenmiştir. 
Dıştan oldukça sağlam durumdaki eserin harim bölümünün duvarları nemden kabarmış durumdadır. 
Bektik Camii'nin kuzeyinde altı sütunla biçimlenen düz tavan örtülü son cemaat mahalli bulunur. 
Buradan basık kemerli bir kapı ile giriş bölümüne geçiş sağlanır. 
Caminin Mihrâb ve Minber
Yaklaşık kare planlı bu bölüm iki sütun üzerine kuzey güney doğrultusunda atılan kemerle boylamasına üç sahına ayrılmıştır. 
Her sahının sivri tonoz örtülü olduğu bu bölümden basık kemerli kapı ile harim birimine girilir. 
Yaklaşık kare planlı bu birim iki sütun üzerine doğu batı doğrultusunda atılan kemerlerle, sivri tonoz örtülü mihraba paralel iki sahna ayrılmıştır. 
Mermer mihrap ve ahşap minbere sahip harimin kuzeyine ahşap kadınlar mahfili eklenmiştir. 
Caminin özgün olan kuzey bölümü yöresel ve büyük boyutlu düzgün kesme taşlarla, diğer bölümler ise pembe ve beyaz taşın birlikte kullanıldığı almaşık teknikle inşa edilmiştir. 
Eserin toprak damı sonraki bir zamanda kırma çatı ile örtülmüştür.
 
Caminin Son Cemaat Mahalli ve Ayakkabılıkları

Caminin Müezzin Mahfili


Caminin Minberi

Aşağı Bekdik Camii, Nevşehir

Caminin Giriş Kapısı

Caminin Mihrâbı

Caminin Mihrâb ve Vaaz Kürsüsü

Aşağı Bekdik Camii, Nevşehir


NEVŞEHİR'DEKİ DİĞER CAMİLER

NEVŞEHİR'İN İLÇELERİNDEKİ CAMİLER 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder