25 Şubat 2022 Cuma

Bozatlı Paşa Narlı Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Bozatlı Paşa Narlı Mescidi, Melikgazi, Kayseri

Bozatlıpaşa Narlı Mescidi, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi, Bozatlı Hasan Bey Mahallesi, Narlı Cami Sokak No: 17 adresinde yer almaktadır.
Mescid, XVIII.yüzyılda inşa edilmiştir.
Cami, halen ibadete açıktır.

Cami kuzey-güney doğrultusunda 7.34x12,52 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı, iki bölümlü bir mahalle mescididir. 
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü

Mescidin girişinde küçük bir avlu vardır. 
Kuzey yöndeki avlunun kapısı düz lentodur. 
Harimin giriş kapısı da kuzeydendir.
Mescidin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.
Kesme taş ve moloz taştan yapılmıştır.
İbadet mekanı dört ağaç direk tarafından desteklenen toprak bir damla örtülmüştür.
Mihrab, minber ve kürsü yakın zamanlarda mermer malzemeyle yenilenmiştir.
Mescidin arka kısmındaki iki ahşap kolonla desteklenerek inşa edilen ahşap mahfile girişin hemen sağından birkaç basamaklı ahşap merdivenle çıkılmaktadır.
Mescidin doğu duvarında pencere bulunmaz. 
Güneyde iki batıda üç büyük penceresi vardır. 
Kuzeyde ise giriş kapısının iki yanında küçük birer pencere, sağdakinin üzerinde ayrıca bir pencere daha bulunur. 

Caminin Minber (Köşk) Minaresi

Giriş kapısının solunda da küçük bir ahşap müezzin mahfili yer alır. 
Büyük pencereler mazgal biçiminde içe doğru açılır.
Mescidin Minber- Minaresi, mescidin avlu duvarının kuzey-batı köşesinde inşa edilmiştir. 
Minareye dokuz basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. 
Zeminden 4.20 m. yüksekliğinde olan minber-minare, 1.20x1.35 m. ölçüsünde taş bir kaide üzerinde krem renkli kesme taştan yapılmış olup, sekizgen gövdeli baklava başlıklı sütunların taşıdığı piramit şeklinde bir külahla örtülmüştür.
Dört adet sekizgen gövdeli, kaidesi kare sütun üzerinde yükselmektedir. 
Betonla doldurulduğu için sütun kaideleri sütun başlıkları baklava dilimleriyle süslenmiştir.
Kemer sivri (S’li) olup, minare çatısı çıkıntısız düz silmedir. 
Kare biçiminde olan petek bölümünün köşeleri pahlanarak sekizgene dönüştürülmüştür.
Peteğin üzerinde küçük pencereler açılmıştır. 
Buradan silmeli bileziklerle daralarak külaha geçilir.
Sekizgen piramidal külah aşağıdan yukarıya doğru daralarak yükselmektedir. 
Ucunda alemi bulunmamakla birlikte onun bir kalıntası olan yuvarlak demir parçası göze çarpar.
Mescidin iç mekanında süsleme yoktur.
Ön cephe dışındaki duvarlar moloz taş olduğu için içerisi sıvalıdır.
Ön cephenin iç mekandaki yüzü de kesme taş olarak bırakılmıştır. 
Üst döşeme ahşaptır ve ahşap 4 direkle taşıtılmıştır. 
Mihrap sonradan mermerle kaplanmıştır.
Minber ve kürsü sonradan getirilmiştir ve malzemeleri mermerdir.
Mahfil de ahşap malzemeden yapılmıştır ve kuzeydeki iki ahşap direğe bağlanmıştır.
Mescidin kitabesi bulunmamaktır.

Kaynakça:

  1. Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  2. İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.26.
  3. İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.41-43.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder