10 Şubat 2022 Perşembe

Şerefiye Camii, Bitlis

Şerefiye Camii, Külliyenin bir kısmını meydana getirmektedir.
Dikdörtgen planlı olup, yöresel kırmızı kesme taştan yapılmıştır. 
Batı yönü kayalarla birleşmiş, mihrap yönüne de medrese yapılmıştır. 
Her iki yapı arasındaki iki metrelik aralıkta medresenin giriş kapısı bulunmaktadır. 
Caminin kuzeydoğu köşesindeki duvarları doğuya doğru devam ederek L şeklinde bir plan ortaya koymaktadır. 
Doğu yönünde de caminin anıtsal portali bulunmaktadır. 
Portalin alt kısmında üç söveli demir şebekeli dikdörtgen pencereler bulunmakta olup üzerlerine aynı zamanda duvarları takviye eden yay kemerler yerleştirilmiştir. 
Bu bölümler arabesk tabir edilen motiflerle bezenmiştir. 
Zengin taş işçiliği olan portalin dışında dar bir profilin ardından bir sıra mukarnaslı friz oldukça geniş bir nişi meydana getirmektedir. 
Bu yüzeyin ortasında beyaz ve siyah taşlardan oluşan üç dilimli büyük giriş kemeri bulunmaktadır. 
İki yanındaki burmalı sütunlarla takviye edilen portalin çevresi geometrik motiflerle bezenmiştir. 
Giriş kemeri üzerinde de kartuşlar içerisine alınmış kitabeler bulunmaktadır.Kitabelerin ve kapı girişinin üzeri son derece güzel bir işçilikle yapılmış zengin mukarnaslar devam etmekte olup portale daha görkemli bir görünüş kazandırmaktadır.

Portalden 3.00 X 3.00 m. ölçüsünde kubbeli bir bölüme geçilmektedir. 
Buradan da batı kenarındaki kapı ile son cemaat mahalline ulaşılmaktadır. 
Caminin kuzey cephesinde avluya bakan beş bölümlü son cemaat mahalli mahalli sivri kemerli payandalar ile birbirlerine ve duvarlara bağlanmıştır.
Bu payandalar arasında da yöresel taştan yapılmış dikdörtgen başlıklı silindirik sütunlar bulunmaktadır.

Son cemaatten ibadet mekanın giriş diğer camilerde olduğu gibi ortada değil iki yanda yer almıştır. 
Caminin sağ ve solundaki bu kapılar oldukça basit olup üzerleri düz silmelidir. 
İbadet mekanına bu kapılardan dar bir koridordan geçilmektedir. 
Kuzey duvarı ile üç büyük kemerin ve üç büyük payenin bulunduğu bu koridorun üzeri üç küçük kubbe ile örtülmüştür. 
İbadet mekanı beş kalın payenin taşıdığı ,pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. 
Bunun dışında kalan bölümler tonozlarla örtülüdür. 
Caminin üst örtüsü de toprak damlıdır.

Mihrap tuğladan olup ilik yapılışında alçı ile kaplı olduğu sanılmaktadır. 
Çevresinde geometrik taş şebeke izleri görülmektedir. 
Ayrıca minber ahşaptan olup güzel bir ağaç işçiliği görülmektedir.

Şerefiye İmaretinin doğu kenarına bitişik olan minare kırmızı taştan tamamen yöresel üslupta yapılmıştır. 
Dikdörtgen, kesme taştan kaide üzerinde köşe dolguları, palmet motifleri ile bezenmiştir. 
Bezemeli kaideden yuvarlak gövdeye geçilmektedir. 
Gövdenin altında yuvarlak sağır kemerler bulunmaktadır. 
Kemerlerin içleri kufi yazı ve geometrik geçme motifleri ile bezenmiştir. 
Gövde iki sıra silme ile hareketlendirilmiş, orta kuşaktan sonra konik biçimde dışa doğru genişlemektedir. 
Gövde üzerine yer yer rozetler konulmuştur. 
Şerefe üzerindeki petek kısmı daha dar olup sekizgen bir silme ile sınırlandıktan sonra üzeri piramidal bir külahla örtülmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder