9 Mart 2022 Çarşamba

Cemel Ali Dede (Turut) Camii, Meram, Konya

Cemel Ali Dede (Turut) Camii, Meram, Konya
Cemel Ali Dede Camii, Konya'nın Merkez Meram İlçesi Dere Caddesinde bulunmaktadır.
Meram son durak meram dereye dönen yol üzerindedir.
İbrahim Hakkı Konyalı Konya Tarihi kitabında; "Kasım Kalfadan Şeyh Vefa yoluyla Merama giderken yolun solundadır.  
Önünden şehir ırmağı akar" diye tarif eder.
 Ortadaki Sandukanın Cemel Ali Dede’ye, diğerlerinin ise zaviyede şeyhlik yapmış zatlara ait olduğu tahmin edilmektedir. 
Cemel Ali Dede Türbesinin içinde, sandukası çinilerle süslü olan yedi kabir bulunmaktadır.
Bunlardan ortadaki kabrin Cemel Ali Dede'ye, yanındakilerin de hanımına, kızına ve aşçısına âid olduğu söylenmektedir.
Başka bir görüşe göre ise, Türbedeki yedi sandukadan dördüncüsü Cemel Ali Dede’ye, diğerlerinin ise zaviyede şeyhlik yapmış zatlara ait olduğu tahmin edilmektedir. 
Türbenin yanında yer aldığı söylenen Sıbyan Mektebi günümüze kadar gelememiştir.
Mescidin Mihrab ve Minberi
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, Cemel Ali Dede'nin mescid ve zâviyesinin bulunduğu Dede Bağı adı verilen yere giderdi. 
Buradaki sohbetlerde sevenlerine ledünnî âlemin sırlarından bahseder, onlara dünyâ ve âhirette Allahü teâlânın ve Resûlünün râzı olacağı işleri yapmalarını tavsiye ederdi. 
 Cemel Ali Dede (Turut) Camii'nin Tadilattan Evvelki Hali

 Cemel Ali Dede (Turut) Türbesi'nin Tadilattan Sonraki Hali

Türbenin Tadilattan Evvelki Hali


Cemel Ali Dede (Turut) Camii, Meram, Konya

Cemel Ali Dede (Turut) Camii'nin Tadilattan Evvelki Hali


KAYNAKLAR

1.1886-1887 yılı Konya Salnameleri
2.Konyalı, Konya Tarihi, a.g.e. s. 565-566
3.Önder, 1971, a.g.e. s.129-130
4.Özönder, a.g.e. s. 111; – ES. Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s. 2/102
5.Uz, “Cemel Ali Dede” , Konya Ansiklopedisi, 2011,s.2/246
6.http://konyaninalimvehocalari.konyacami.com/cemel-ali-dede/1 yorum: