12 Mart 2022 Cumartesi

Cafer Paşa Camii, Seyhan, Adana

Cafer Paşa Camii, Seyhan, Adana
Cafer Paşa Camii, Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi'nde Taş Köprü'nün yanında yer almaktadır.
Mülkiyeti, Cafer Paşa Camii Vakfı'na aittir.
Cami, kitabesine göre Hicri 1058 (Miladi 1648) tarihinde devrin valisi Cafer Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.
Mimarı bilinmemektedir.
Cami, dikdörtgen planlı ahşap direkli mihraba paralel 3 sahınlıdır.
Caminin 7 adet ahşap dikmeye taşıtılan bir üst örtüye (sundurma) sahip son cemaat mahalli, batı duvarı boyunca uzanır ve güneybatı köşede yer alan kare planlı minare ile nihayetlenir.

Evliya Çelebi 1671 senesine dair izlenimlerinde camiyi:
"ve cisr başında Cafer Paşa Camii gayet mesiregâh  kasr-ı ali misali Cami-i Ruşendir ve ayende ve revandenin mihmangâh ve aramgâh ve ibadetgâhıdır ve hamse-i evkâtgâhıdır" nitelemeleri ile tarif eder.

Mesiregâh tarifi, caminin Seyhan nehri kenarında gezilmeye değer bir sahada bulunması ile alakalı olmalıdır.
Kasr-ı ali misali, cami-i ruşen ifadesinden caminin yüksek bir köşk ya da saray gibi her yerden apaçık görülebildiği manası çıkmaktadır.

Ayende ve revandenin mihmangâh ve aramgâh ve ibadetgâhıdır ve hamse-i evkâtgâhı nitelemeleri ise caminin fonksiyonuna müteveccihtir.
Ve gelip geçenleri misafir edildiği, istirahat ettiği, ibadet ettiği ve beş vakit namaz kıldığı anlaşılmaktadır.
Caminin İçinden Bir Görünüm
1950'li yıllarda yol çalışması münasebetiyle yıktırılan ve yıkımından 69 sene sonra Arkeolojik kazı sonrası bulunan orijinal temelleri üzerine Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tasdik edilen projeler doğrultusunda idaremiz denetiminde 2019 yılında sponsor firma Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hayırsever Hacı Mustafa Kıvanç ve evlatları tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa çalışması (rekonstrüksiyon) ile aslına münasip şekilde inşa edilerek, inşasından 371, yıkımından 69 sene sonra yeniden ibadete açılarak, cami cemaati ile tekrar buluşturulmuştur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder