29 Haziran 2010 Salı

Çelebi Sultan Mehmet (Çarşı) Camii, Söğüt, Bilecik

 Çelebi Sultan Mehmet Camii, Söğüt, Bilecik
Söğüt Çarşısında, Hükümet Konağının karşısında bulunan Çelebi Mehmet Camii, Çelebi Sultan Mehmet döneminde XIV.yüzyılda yaptırılmıştır.
Günümüze yalnızca minaresi orijinal olarak gelebilmiştir.

Bugünkü camiyi Sultan II.Abdülhamit devrinde Üsep Kalfa yapmıştır.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri dört sütunun taşıdığı on iki kubbe ile örtülmüştür.
Böylece Osmanlı mimarisindeki ulu cami plan tipinde bir eserdir.
Ancak caminin Çelebi Mehmet zamanındaki ilk yapılışında tek kubbeli olduğu sanılmaktadır.

Caminin kuzey, doğu ve batısında beşer basamakla çıkılan üç kapısı bulunmaktadır.
Doğu ve batı kapısında iki sütunlu sundurmalar vardır.
İbadet mekanı dört sütunun taşıdığı ve yuvarlak kemerlerle birbirlerine bağlanan kubbeleri taşımaktadır.
Bunlardan orta kubbe diğerlerinden daha yüksek olup burada ulu cami plan tipi aynen uygulanmıştır.
Bu kubbelerin içerisi XIX.yüzyıl alem işleriyle bezenmiştir.
Ancak süsleme sanatı yönünden bu bezemenin özelliği bulunmamaktadır.
İç mekanın aydınlanması için kubbe üzerine, Erken Osmanlı Dönemi camilerinde görülen aydınlanma feneri konulmuştur.
Ana kubbe dört taş sütun üzerine oturtulmuştur.
Bu cami "Çarşı Cami" diye de bilinmektedir.
Cami II.Abdülhamid devrinde büyük bir tadilattan geçirilmiş olup, bugünkü görünümü daha çok bu döneme aittir.
Geçmişte büyük bir vakfiyesi olduğu söylenmektedir.

Kuzey batı kenarına camiye bitişik olarak kaide ve pabuç kısmı kesme taştan, gövdesi tuğladan minaresi bulunmaktadır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder