26 Haziran 2010 Cumartesi

Yavuzköy Şemsi Paşa Camii, Köşk, Aydın

Yavuzköy Şemsi Paşa Camii, Aydın Köşk İlçesi’ne bağlı Yavlu (Yavuz) Köyü’nde yer almaktadır.
Camiyi Şemseddin Ahmet Paşa 1654 yılında yaptırmıştır.
Ancak, Şemsi Paşa’nın Aydın Vakıflar Müdürlüğü’ndeki vakfiyesinde, bu tarihten daha önce yapıldığı izlenimini vermektedir.
Belki de giriş kapısı üzerindeki kitabesi sonradan yenilenmiştir.
Cami Aydın depremi sırasında yıkılmış ve sonradan yenilenmiştir.
Bu yüzden de kitabe üzerindeki tarihin değiştirilmiş olabileceği sanılmaktadır.

Caminin giriş kapısı üzerindeki H.1064 (1654) tarihli mermer üzerine işlenmiş kitabesi bulunmaktadır.
Kitabe:
Hakta âlâ mamur kıla sahibi hayrın sakasın
Yarabbenâ kabul eyle ben dilerim âmin
Mart içinde bed olundu bu camiin binası
Erbaa ve sitteyn ve elf idi o zamanın senesi
.

Cami, tuğladan kare planlı olarak yapılmış, üzeri tek kubbe ile örtülmüştür.
Duvarlar sıvalı olup, kubbe ve son cemaat yerinin üzeri de kiremitle kaplıdır.
Ana kubbenin örtüsünde kiremit dizileriyle sekizgen bir şekil verilmiş ve böylece kasnak ile birlikte estetik bir görünüm sağlanmıştır.
Yapı iki kademe halinde olup, birinci kademesi kare, ikinci kademesi de sekizgen kasnaklı kubbelidir.
Minaresi kare bir kaide üzerine yuvarlak olarak yapılmıştır.
Mihrap ve minberi yenilenmiş ve yağlı boya ile orijinalliğinden epeyce uzaklaştırılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder