14 Haziran 2010 Pazartesi

Ümeyye Camii, Şam, Suriye

 Ümeyye (Emevîye Camii) Camii, Şam, Suriye
Emevi Camii, Şam'ın Büyük Camii olarak da bilinir. (Arapça: جامع بني أمية الكبير‎, Okunuşu Câmiu Benî Ümeyyeti Kebîr), Şam'ın eski şehir kısmında yer alır.
Dünyanın en büyük ve en eski camilerden birdir.
634 yılında, Şam'ın Müslüman Araplar tarafından fethedilmesinden sonra, Roma İmparatoru I.Konstantin zamanından beri Hz.Yahya (A.S.)'a adanmış Hıristiyan bazilikanın yerine cami yapılmıştır. Cami, bugün hala korunan Hz.Yahya'nın başı gibi kutsal emanetleri muhafaza eder.
Ayrıca camii içerisinde Şiiler için önemli nirengi noktaları vardır.
 Ümeyye Camii, Şam, Suriye
Bunlar arasında I.Yezid tarafından gösterilmek üzere saklanılan Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)'in torunu Hz.Hüseyin'in kafası yer almaktadır.
Caminin kuzey duvarına eklenmiş küçük bir bahçede Selahaddin Eyyubi'nin türbesi bulunmaktadır.
Şam 634 yılında Halid bin Velid kumandasındaki Müslüman Arap ordularınca fethedildi.
Şam daha sonra Emevi hanedanının ve islam dünyasının idare merkezi haline geldi.
Altıncı Emevi halifesi I. Velid, bir Bizans katedrali olan bu caminin inşaasına başladı.
715 yılında inşası tamamlanan cami ile aynı yılda I.Velid hayatını kaybetti.
10. yüzyıl tarihçilerinden İbnül Fakih el-Hemedânî, caminin yapımının 600,000 ila 1,000,000 dinar arasında bir maliyetinin olduğunu ve yapımında değişik milletlerden 12,000 kişinin çalıştığını belirtmiştir. Abbasiler döneminde yönetim merkezinin ağırlıklı Bağdat olmasından dolayı önemi azaldı.
Şehirdeki Emevi mirasları sistematik bir şekilde yok edilerek buranın İslamın güç ve zaferinin bir sembolü olduğu fikri öne çıkarıldı.
780 yılında Şam valisi El Fadıl bin Salih döneminde caminin doğusuna saatli bir kubbe inşa yapıldı.

Ümeyye (Emevî) Camii'nin Konumu, Şam, SuriyeHiç yorum yok:

Yorum Gönder