16 Haziran 2010 Çarşamba

Bünyamin Camii ve Türbesi, Ayaş, Ankara

Ankara'nın Ayaş ilçesindedir.
Caminin kitabesi olmadığından inşa tarihi katiyyet kazanmamıştır. 
Bununla beraber yapı üslubundan 16.asrın bidayetinde inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Caminin banisi olan Şeyh Bünyamin, Hacı Bayram Veli’nin ölümünden sonra 1429’da kurulan Melamilik tarikatına intisap etmiştir.
Cami, dikdörtgen planlı ve fevkani olarak yapılmıştır. 
Bugün doğu tarafında sonradan açıldığı sanılan bir kapıdan içerisine girilmektedir. 
Arazi konumundan mütevellit caminin batı yönü daha yüksektir. 
Batıda yüksek bir kaide üzerinde minare yer almaktadır. 
Cami, üçerli iki sıralı ağaç direk ile mihraba dik üç nefe ayrılmıştır. 
Orta nef diğerlerinden daha yüksektir. 
Kuzeydoğu köşesinde camiye bitişik olarak Şeyh Bünyamin’in basit türbesi bulunmaktadır.
Türbeye cami içerisindeki bir kapıdan girilmektedir. 
Türbenin hacet penceresi üzerinde Şeyh Bünyamin’in türbesi olduğu belirtilmişse de ölüm tarihi yazılı değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder