15 Haziran 2010 Salı

Sofular Camii, Merzifon, Amasya

Sofular Camii, Amasya'nın Merzifon ilçesinde Sofular Mahallesi Beşikdüzü Caddesinde yer almaktadır.
Cami, Sultan II. Bayezid’ın Beylerbeyi Abdullah Paşa tarafından 1502 yılında darülhadis olarak yaptırılmıştır. 
Son yıllarda tamirat görmüştür.
Son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen plânlıdır.
Kare planlı olan ibadet mekânının içini, kalem işleri ile süslü, yüksek kasnaklı büyük bir kubbe örtmektedir.
Duvarları yontma taş ve tuğladandır.
Kuzeydeki son cemaat yeri 4 köşeli 4 sütun üzerine 3 kubbeyle örtülüdür.
Kemerleri kırmızı beyaz taştan yapılmıştır.
Giriş kapısı yay kemerlidir.
Tuğladan tek şerefeli bir minaresi bulunan caminin avlusunda altıgen plânlı türbede Abdullah Paşa gömülüdür.
Kuzeybatı köşedeki çeşme, camiden sonra yapılmıştır.
Köşelerde kesme taş kullanılarak, moloz taştan yapılmış olan caminin, yay kemerli giriş kapısı üzerinde yapım kitabesi bulunmaktadır. 

Girişte kare biçimli tonoz örtülü mekanın sağ ve solunda yine tonoz örtülü ikişer oda yer almaktadır. 
Buradan merdivenlerle biraz yüksek zemine sahip kare planlı tek kubbeli esas ibadet mekanına girilir. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder