16 Haziran 2010 Çarşamba

Çarşı (Merkez) Camii, Artvin

Çarşı (Merkez) Camii, Artvin
Çarşı (Merkez) Camii, Artvin merkezde bulunmaktadır.
Şehir halkı tarafından 1860-1861 yılları arasında yaptırılmıştır.
Zamanla harap olan cami, 1954 yılında temellerine kadar yıktırılmış ve 1957-1958 yıllarında yeniden yapılmıştır.
Cami yıkılırken, minareye, minbere ve vaaz kürsüsüne dokunulmamıştır.
Eski camiden minare, minber ve vaaz kürsüsü (1865) orijinal olarak günümüze gelebilmiştir.
Halk Arasında Artvin Merkez Camii olarak bilinir.

Yayınlanan Artvin Kültür Envanteri kitabına göre Çarşı (Merkez) Camii, 1860-1861 (Hicri 1277/1278) yılları arasında, Artvin'in merkezinde, Artvin halkı tarafından yaptırılmıştır.

Artvin’in kültürel mirasının ele alındığı eserde Merkez Camii'nin tarihi süreci şöyle anlatılıyor:

Osmanlı'nın 16. yüzyılda Artvin ve çevresini ele geçirmesinden itibaren bölge İslamlaşmaya başlamıştır.
İlk zamanlar kilise ve manastırların bazıları camiye çevrilerek kullanılsa da 18. yüzyıldan itibaren cami mimari geleneklerine göre yeni camilerin yapımına başlanmıştır.
İlk dönemdeki yapının planı hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Günümüzde; 13.30×13.00 m ölçülerinde kare planlı ve üzeri tek kubbe ile örtülen harim ile kuzeyde 20.75×9.00 m ölçülerinde dikdörtgen planlı son cemaat yeri ve kuzeybatı köşesinde yükselen minareden oluşmaktadır.
Harimi örten kubbeye tromplarla geçilmekte olup, dıştan iki kademeli, sekizgen kasnağı bulunmaktadır.
Son cemaat yeri iki kısımlıdır.
Birinci bölüm; kuzey yönünde altı adet sütun üzerine oturtulan, üzeri kubbeli beş gözlü, diğeri ise ilk kısmı da içine alacak şekilde üç yönden kapalı, doğu-batı doğrultusunda uzanan düz örtülü bir betonarme mekândır.
Son cemaat yerinin batı tarafında kuzey-güney doğrultusundaki dikdörtgen mekân yakın zamanda eklenmiştir.
Minare gövdesi haricinde tüm yapıda düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Günümüzde kubbeler kurşunla kaplanmıştır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder