16 Haziran 2010 Çarşamba

Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara

Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara
Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi’nin İç Kalesi’ndedir. 
Kılıçaslan’ın oğlu Muhiddin Mesut tarafından 1178 yılında yaptırılmıştır. 
Alaeddin Keykubat döneminde onarılmış bu yüzden de Alaeddin Camisi ismini almıştır.
Anadolu Selçuklu cami planlarından bir örnek olup, dikdörtgen plânlıdır. 
Caminin giriş kapısı İç Kale duvarına birleşiktir. 
 Alaaddin Camii'nin Kaleden Görünümü, Altındağ, Ankara
Avlusunda Bizans ve Roma dönemlerine ait mimari parçalar ve kitabeler bulunmaktadır. 
Cami içerisindeki sütunların başlıkları ile içerideki iki mermer sütun Roma dönemine aittir. 
İbadet mekânı mihrap yönünde beş, sağ kenarda da sekiz pencere ile aydınlatılmıştır. 
Üzeri bezemeli ahşap bir tavanla örtülmüştür. 
Son cemaat yeri orijinal olarak günümüze ulaşmıştır. 
Caminin kuzeybatı köşesinde taş kaideli silindirik gövdeli minaresi bulunmaktadır. 
Alaaddin Camii'nin Avlusu, Altındağ, Ankara
Selçuklu ağaç işçiliğinin en güzel örneklerinden biri, ceviz ağacından oyma tekniğinde bezemelerin işlendiği minberidir. 
Bu minberi Selçuklu sultanı Mesut Bin Kılıçaslan yaptırmıştır.
Caminin ilk yapıldığı günden bugüne kalan orijinal tek parçası geometrik geçmeli olarak cevizden yapılan minberidir.
Minberin yanında bulunan kitabede Ameli İbrahim Bin Ebubekir Rumi el Neccari yazmakta ve bu kişinin minberi yapan sanatkar olduğu düşünülmektedir.
Minber kitabesinde miladi 1178 tarihinde yapıldığı yazılmaktadır.
Minberin 15. asırda yapılan ikinci tamiratında kalan pencere kanadı ise Ankara Etnografya Müzesinde sergilenmektedir.
Caminin yanındaki medrese yıkılmıştır. 
Bu medreseyi Abdülkerimzade Hacı Mehmet Efendi yaptırmıştır.

1361 yılında Osmanlı padişahı Orhan Gazi, 1433 yılında Şerife Sümbül Hatun, 1954 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından olmak üzere üç büyük tamirden geçerek ilk orijinal özelliğini kaybetmiştir.

Caminin ilk yapıldığı yıllarda kale duvarına yakın olması sebebiyle duvarın rutubetlenmesiyle duvar yana kaydırılması mihrabın ise yerinde bırakılması ve yerine yeni mihrabın yapılması ile cami biri bahçede biri de içerde olmak üzere çift mihraplıdır.
Silindirik tuğla gövde üzerine yumuşak beyaz taşla yapılan cami minaresi tek şerefeli ve 30 metre yüksekliğinmdedir.

Caminin giriş kapısının üzerinde iki Arapça kitabe bulunmaktadır.
Sol taraftaki kitabe miladi 1361 yılı tarihlidir ve Türkçesi “Büyük efendimiz ulu Sultan (Allah mülkünü ebedi kılsın) cemaatinden Lulu Paşa 763 (hicri) senesinde bu mübarek camiyi tamir etti ”.
Sağ taraftaki kitabe ise miladi 1433 tarihli ve Türkçesi “ Allah'ın mağrifetini dilemek için bu kutlu mescidi Mehmet Han oğlu Murat Han saltanatı günlerinde Şerife Sünbül Hatun 837 (hicri) yılında tamir ettirdi “ yazıları bulunmaktadır.

Eserin yarısı ahşap malzemelerden yapılmıştır.
Kerpiç duvarlardan meydana gelen esas ibadet mekanı dikdörtgen plan teşkil etmektedir.
Kuzeyde bütün cephe boyunca uzanan vedoğu yana doğru bir çıkıntı Roma menşelispoli stunlar üzerinde ahşap malzemelerden yapılmış bu günkü kadınlar mahfilinin ek kısmını meydana getirmektedir.
İki sıra destek sistemi ile taşınan bu kısmın doğuyönüne ilave edilen iki stunla takviye edildiği görülmektedir.
 Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara
 Alaaddin Camii, Altındağ, Ankara

ALTINDAĞ'DAKİ DİĞER CAMİLER

ANKARA'DAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder