16 Haziran 2010 Çarşamba

Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara

 Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara
Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokağı’nda bulunmaktadır.
Caminin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldığı ileri sürülüyorsa da mimari üslubu 15.-16.asırda yapıldığını göstermektedir. 
Ebuzziya takvimine göre caminin inşası H. 1221-1225 (M. 1805-1809) yıllarına rastlar.
Fakat caminin isminin orada harap olan camiinin yerine yapılan camiiye aktarıldığı da düşünülür.
Büyük bir ihtimalle bu caminin bulunduğu yerde Selçuklu dönemine ait bir başka cami bulunuyordu.
Cami dikdörtgen planlı olup, üzeri kırma ahşap çatı ile örtülüdür. 

 Sultan Alaaddin Camii'nin İçinden bir görünüm
Tadilat geçiren caminin doğu duvarı orijinal olarak günümüze ulaşmıştır. 
Taş duvarlı, hatıllı tuğla duvar örgüsüne sahiptir. 
Cami bir minareli olup Selçuklu eserlerinin tipik bir örneğidir. 
Minare, caminin kuzeybatı köşesine yerleştirilmiştir. 
Minarenin gövdesi tuğla, şerefesi taştandır.
Caminin doğu duvarı hemen hemen ilk haliyle günümüze kadar gelmiştir. 
Kesme taş duvarlarla yapılmıştır. 
Beypazarı'ndaki büyük yangınlardan nasibini çokça aldığı bilinmektedir. 
Hutbede Sultan Alaaddin, Rüstempaşa ve Sarı Kethuda isimleri anılmaktadır. 
Ankara-İstanbul-Bağdat yolu caminin kuzeyindeki üst yoldan geçer ve caminin etrafında büyük bir pazar yeri kurulmuş.
Rivayete göre caminin temeli atılırken, halka gusül abdesti almaları söylenmiş, halk da abdest almak için su bulunmadığını ileri sürünce, temel atmaktan vazgeçip Sultan Alaaddin'in Veziri Rüstempaşa tarafından hemen caminin yanına şehrin en iyi sularından ve Vezirin adı verilen Rüstempaşa suyu getirilmiş, yanına da Rüstempaşa hamamı yaptırıldıktan sonra caminin temeli atılmış.
Türkiye'nin ancak birkaç yerinde bulunan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifi bu camide de bulunmaktadır.

Caminin Kitabesi

Hamdulillâh çün imaret oldu bu beyti şerif
Eferin mimarına kıldı müzeyyen hem zarif

Kubbesin ta asumanı evce hempa eyledi
Cümle ah- çarın musanna tiynil etti nazif.

Hem bu hayre mutemet Râ-cim-u bâ oldu sebeb
Ruz-i mahşerde hüdaya cürmünü ede afif

Hak Teâlâ ol beyin Ömrün hezar etsûn hezar
Devletin ikballe kılsın sehayîle atif

Çeşitlimiz rûşen tamam aldu dedim tarihini
Ola andiçre bu cami beye cem kasr-ı latif 1069 H.

 Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara
 Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara
 Sultan Alaaddin Camii (Camii Kebir), Beypazarı, Ankara

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder