2 Mart 2023 Perşembe

Geneği Mescidi, Altındağ, Ankara

Geneği Mescidi, Altındağ, Ankara
Geneği Mescidi, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi, Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Mescidin kitabesi ve vakfiyesi mevcut değildir.
Mimari ve süsleme özellikleri göz önünde bulundurularak, 14.yüzyıl sonu, 15.yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir.
Mescid, boyuna dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir.
İki cephesi açık son cemaat mahalli vardır.
Mescidin Mihrabı
Mescidin beden duvarlarının kaidesi taş, üst kısmı ise kerpiçten yapılmış ve aralarda ahşap hatıllarla desteklenmiştir.
Harimin tavanı ahşap kirişlemelidir. 
Kirişlerin üzerine baklavalar meydana getiren, üzeri nakışlı çıtalar çakılmıştır. 
Mescidin tavanında yer alan mukarnaslarla bezeli ahşap sütun başlığı ve aşı boyası ile yapılmış kalem işi süslemeler dikkat çekicidir. 
Harimin güney duvarında yer alan ve tavana kadar yükselen alçı mihrap da zengin tezyinatıyla mescidin önem kazanan unsurlarındandır.
Mescid, 1996 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tadilattan geçirilmiştir.

Sütun Başlığı

Geneği Mescidi,  Altındağ, Ankara

Mescidin Giriş Kapısı

Geneği Mescidi,  Altındağ, Ankara
  • Kaynak: Ankara Vakıf Eserleri, Ankara Valiliği Ankara Kalkınma Ajansı, 2016, s.39.


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder