25 Mart 2023 Cumartesi

Bayraklı (Hüseyin Kethüda) Camii, Belgrad, Sırbistan

Bayraklı (Hüseyin Kethüda) Camii, Belgrad, Sırbistan
Osmanlı'dan Kalan Tek Cami
Bayraklı Camii Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da bulunmaktadır.
250 camiden günümüzde ayakta kalan tek camidir.
Belgrad Tapu Defterine 1212 (1797-1798) senesinde dercedilmiştir.
Asıl inşa tarihi bilinmemektedir.
Camiyi Kanuni’nin şehri muhasara ederken yaptırdığı yolunda bir kanaat olduğu gibi, başka bir rivayete göre de, Viyana kuşatmasından sonra, Avusturya işgalinin ardından II.Sultan Süleyman zamanında 1690’da inşa olunduğudur.
Adının Bayraklı Camii olmasının sebebi, geçmişte Belgrad’da bulunan diğer camilerle aynı anda ibadete başlanmasını sağlamak için bayrağın minarede sinyal olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
Cami 10.20 x 10.20 ebadında ve tek minarelidir.
Duvar 1.30 m’dir.
Bayraklı (Hüseyin Kethüda) Camii, Belgrad, Sırbistan
1718-1739 yılları arasında Katolik Kilisesine dönüştürülmüş olan Bayraklı Camii 1941 ve 1944 yıllarında Almanların havadan taaruzları esnasında büyük zarar görmüştür.
Cami birçok defalar tamirden geçmesi münasebetiyle orjinal olan mimari karakteristik özellikleri kısmi zarar görmüştür. 
Belgrad’da ayakta kalan tek camii olması hasebiyle çok değerlidir. 
Bayraklı Camiinin kim tarafından ve hangi tarihte inşa edildiği tam olarak bilinmemektedir.
Bu konuda araştırmacıların muhtelif görüşleri bulunmaktadır.
Kare planlı olarak inşa edilen cami 10,2 m.'lik bir kubbe ile örtülüdür.
Caminin kesme taştan inşa edilen sade bir minaresi vardır.
Belgrad'ın Pasarofça Antlaşması ile Avusturya'ya bırakılmasından sonra Bayraklı Camii 22 yıl kilise olarak kullanıldı.
Belgrad'ın Osmanlılar tarafından geri alınmasından sonra tamir edilerek yeniden ibadete açılan cami, daha sonraki Osmanlı-Avusturya savaşlarında da büyük zarar gördü.
1867'de Belgrad'ın Osmanlıların elinden çıkmasından sonra Sırp Hükümeti tarafından resmi olarak Müslüman cemaate tahsis edilen cami 1893-94 tarihinde Sultan II.Abdülhamid tarafından tamir ettirildi. 
Osmanlılar zamanında 250 kadar caminin bulunduğu Belgrad'da ibadete açık tek cami olarak kalan Bayraklı Camii, Kosova'da meydana gelen olaylardan sonra 18 Mart 2004'te yakıldı.
Fakat daha sonra yeniden tamir edildi.

SIRBİSTAN'DAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder