12 Mart 2023 Pazar

Asmalı Mescid, Melikgazi, Kayseri

Asmalı Mescid, Melikgazi, Kayseri
Asmalı Mescid, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tavukçu Mahallesi'nde yer almaktadır.
Mescid doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plâna sahiptir.
Eserin kitabesi yoktur.
Bu yüzden eserin ne yapılmış olabileceği hakkında herhangi bir fikir beyan etmek güçtür.

Ortasında, doğu-batı doğrultusunda atılan tek kemer açıklığı ile iki bölüme ayrılmıştır.
Mescidin kuzeyindeki de bir avlusu, avlunun kuzeydoğu köşesinde, avlu içinden taş basamaklı merdivenle ulaşılan bir minber minaresi mevcuttur.

Caminin Mihrabı
Mescide kuzey duvarının doğusuna kaydırılmış bir kapıdan girilmektedir. 
Kapının üzerinde yatay dikdörtgen bir taş üzerinde Ayet’el Kürsi’nin yazılıdır. 
Ancak bu taşta herhangi bir tarih ibaresi yoktur. 
İbadet mekanının doğu ve batı duvarlarının ortasından çıkıntı yapan ayaklara atılmış sivri kemer ibadet mekanını mihraba paralel iki sahna bölmektedir. 
Mescidin üst örtüsü beden ve kemer duvarlarına güney-kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişler üzerine
düz toprak damdır. 
Mescidin kuzey cephesinde beton ayaklar üzerine inşa edilmiş kadınlar mahfili bulunmaktadır. 
Mescidin güney duvarı ortasına açılan mihrabı dairsel kesitli bir niş şeklinde düzenlenmiş olup, istiridye kabuğu biçiminde kavsaraya sahiptir. 
Mihraba Tepelik Olarak Yerleştirilen Mezartaşı
Mihraba bir tepelik olarak yerleştirilmiş bir mezartaşı bulunmaktadır. 
Ancak 14-15.yüzyıl karakteri taşıyan bu mezar taşının kitabesi yoktur. 
Minberi olmayan mescidin güney ve batı duvarlarına iki pencere açılmıştır. 
Doğu ve kuzey cephede pencere açıklığı yoktur.
Mescidde kayda değer herhanbi tezyînat (süsleme) unsuru bulummamaktadır.
Mescidin beden duvarlarında kaba yonu taş, kemerde düzgün kesme taş, üst örtüde ahşap kirişler kullanılmıştır.
Günümüzde mescid, kısmen sağlam olmakla beraber ibadete açıktır.
Asmalı Mescid, Melikgazi, Kayseri

Mescidin İkinci Katı (Kadınlar Mahfili)

Mescidin Kitabesi

        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.280, 281, 282, 283.
  2. Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.16

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder