19 Eylül 2010 Pazar

Muallak (Hasan Bey Camii) Camii, Kilis

Muallak (Hasan Bey Camisi) Cami
 Muallak (Hasan Bey Camii) Camii, Kilis
Muallak (Hasan Bey Camii) Camii, Kilis'in  Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Tanrıverdi oğlu Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır.
Yapı üslubundan 18.asrın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır.
İ.Hakkı Konyalı Hasan Bey’in Canbolat ailesinin kahyası, Şamlı bir Türk olduğunu belirtmektedir.
Caminin mimarı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Cami 20.asrın bidayetinde başlarında tadilattan geçirilmiştir.
Bu tadilatlar esnasında caminin doğu tarafındaki bazı girintiler kapatılmış, çapraz tonozlu üst örtüler beşik tonoza çevrilmiştir.
Ayrıca 1965-1966 yıllarında güney ve batı cephelerindeki beden duvarları sökülerek yeniden taş örgü ile örülmüştür.
Kubbe ve tonozların üzerindeki toprak dolgular yenilenmiş, iç sıvalar, saçak ve silmeler, kapı, pencere doğramaları da yenilenmiştir.

Cami iki katlı olarak yapılmış, Kilis camileri arasında benzeri olmayan bir yapıdır.
Mihraba paralel olarak uzanan tek sahınlı ve mihrap önü kubbeli bir yapıdır.
II.Abdülhamid devri albümlerindeki resimlerden bu caminin orijinal plan ve mimarisini kaybetmeden günümüze ulaştığı anlaşılmaktadır.
Caminin alt katında dükkanlar ve iki mahzen, üst katında ise cami bölümü bulunmaktadır.
Ayrıca güneyinde dikdörtgen planlı, beşik tonozlu üç dükkan bulunmaktadır.
Batı yönünde ise yine beşik tonozlu, kareye yakın planlı dört dükkan daha vardır.

Caminin doğusunda bir avlu olup, buraya güney ve kuzeydeki iki ayrı kapıdan girilmektedir.
İbadet mekanının bulunduğu ikinci kata kuzeydoğu ve batıdaki kapılardan geçildikten sonra merdivenlerle ikinci kata çıkılmaktadır.
Bunlardan kuzeydoğudaki kapı daha sade olduğu halde, batı kapısı minare kaidesi altında yer almakta olup, yüksek sivri kemerli bir portal görünümündedir.

Caminin yapımında muntazam kesme taş kullanılmıştır.
Batı portalinin kapı ve kemerlerinde beyaz ve siyah düzgün kesme taşların kullanıldığı görülmektedir.
Caminin son cemaat yeri yoktur.
Ancak, ibadet mekanının kuzeyine kapalı camekanlı bir mekan yapılmıştır.
İbadet mekanı 13.60x5.30 m. ölçüsünde tek sahınlı, mihraba paralel bir planı vardır.
Mihrabın önündeki kare planlı mekanın üzeri küçük bir kubbe ile örtülmüştür.
Dört taraftan sivri kemerlere oturan pandantifli kubbenin ağırlığını kuzey-güney duvarlarındaki gömme ayaklar taşımaktadır.
Mihrap sivri kemerli, sade bir niş şeklindedir.
Mihrap üzerine de barok üslupta vazo biçiminde bir kabartma yerleştirilmiştir.
Cami içerisinde dikkati çeken bir bezemeye rastlanmamaktadır.

Caminin giriş portali üzerinde köşeleri pahlı, kare kaideli, sekizgen pabuçlu, onikigen gövdeli, tek şerefeli, kesme taştan minaresi bulunmaktadır.
Şerefe altı mukarnaslarla doldurulmuş olup, minare külahı taştandır.
Caminin doğusundaki bahçede banisi Tanrıverdi oğlu Hasan Bey’e ait bir mezar bulunmaktadır.
Bu mezardan da banisinin 1599 yılında öldüğü anlaşılmaktadır.


    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder