24 Eylül 2010 Cuma

Ulu Camii, Darende, Malatya

Ulu Camii, Malatya'nın Darende ilçesi, Zaviye Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi bilinmemektedir.
Dulkadiroğulları zamanında, XIV. yüzyılda yapıldığı ileri sürülmüşse de bu iddia kesinlik kazanamamıştır.
Caminin doğu ve kuzey duvarları ve minaresi dışında, günümüze gelememiştir.
Kalıntılarına dayanılarak caminin kesme taş ve moloz taştan dikdörtgen planlı olduğu anlaşılmaktadır.
İbadet mekânı içerisindeki payelerle beş nefe ayrılmıştır.
Bu camiden günümüze gelebilen minare kesme taştan olup, kare kaide üzerine yuvarlak gövdelidir.
Alt bölümü sekizgen, üst bölümü on altıgen olan gövdenin ortasına bir de taş kuşak yerleştirilmiştir.
Tek şerefeli olan minarenin külah kısmı da yıkılmıştır.
Kendi haline terk edilen cami bir süre depo olarak kullanılmış, daha sonra Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından restore edilmiş ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.
Bugünkü caminin üzeri geniş bir çatı ile örtülmüş önüne de yuvarlak kemerli bir son cemaat mahalli ilave edilmiştir.
 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder