19 Eylül 2010 Pazar

Canbolad Paşa Külliyesi, Kilis

Canbolad Paşa Külliyesi
 Canbolad Paşa (Tekke) Camii, Kilis
Canbolad Paşa Külliyesi, Kilis'in Tekke Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı’nın güneyinde bulunmaktadır.
Külliyenin kitabesinden öğrenildiğine göre; 1552 tarihinde Canbolat Paşa yaptırmıştır.
Ancak bu kitabenin yeri caminin yapımında boş bırakılmış, daha sonra buraya yazılmıştır.
Caminin mimarının kimliği bilinmemektedir.

Yapım tarihi Mimar Sinan’ın Hassa Mimarlar Teşkilatı’nın başında olduğu döneme rastlarsa da Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkiretü’l-Bünyan ve Tezkiretü’l-Ebniye gibi kitaplarda bu camiyi yaptırdığını belirten bir bilgiye rastlanmamıştır.
Ancak caminin planı ve yapı şekli Mimar Sinan dönemi eserlerine benzemektedir. 

  Canbolad Paşa (Tekke) Camii, Kilis
Canbolat Paşa, Yavuz Sultan Selim’in Suriye ve çevresine yaptığı akınlarda babası Emir Kasım ile İstanbul’a getirilmiş, Babası idam edilmiş Canbolat da eğitimini sarayda yapmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535’te Kilis Sancak Beyliğine atanmıştır.
Kıbrıs’ın fethine katılmış 1571’de Magosa önlerinde şehit olarak orada gömülmüştür.
Canbolat Paşa Kilis’te bir çok eser yaptırmıştır.

Cami medrese hücreleri ile çevrili bir avlunun güneyinde bulunmaktadır.
Önünde beş kubbeli bir son cemaat yeri olup, kare planlı ibadet mekanı merkezi bir kubbe ile örtülüdür.
Caminin güneyindeki hazire kuzeybatıdaki minareye kadar devam etmektedir.
Klasik dönem eserlerinin bir örneği olan bu caminin son cemaat yeri altı yuvarlak sütun tarafından taşınan beş kubbe ile örtülüdür.
Son cemaat yerinin doğusunda hazireye açılan kapı, batısında da minare bulunmaktadır.
Minarenin batısında Canbolat oğullarından Hacı Bekir Bey’e ait bir türbe vardır. 
  Canbolad Paşa (Tekke) Camii, Kilis
Son cemaat yerinden ibadet mekanına açılan portal alternatif olarak sıralanmış renkli taşlardan meydana gelmiştir.
İki yanında birer gömme sütun, bu sütunların üzerinde de sivri at nalı şeklinde bir kemer bulunmaktadır.
Bu kemerle kapı arasında kalan bölümler mukarnaslarla doldurulmuştur.
Ayrıca portal nişinin her iki yanında birer mihrabiye vardır. İbadet mekanı içten 15.25x14.70 m. ölçüsünde, dıştan 21.90x18.20 m. ölçüsündedir.
İbadet mekanının kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine birer hücre yerleştirilmiştir.
İbadet mekanı dört yöne gömme ayaklarla genişletilmiştir.
Duvarlar 1.50 m. kalınlığında olup, sekiz gömme ayağın iç mekanın her cephesine ikişerli olarak yerleştirilmesiyle derin nişler ortaya çıkmış ve bunların içerisine de birer pencere yerleştirilmiştir.
İbadet mekanı sekiz gömme ayağa dayanan 11.40 m. çapındaki büyük bir kubbe ile örtülmüştür.
Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır.
İçten yuvarlak kasnaklı olan kubbe kasnağında basık kemerli on altı pencere bulunmaktadır.
Altlı üstlü pencerelerle aydınlatma sağlanmıştır.
Doğu ve batı cephelerinde üçer, kuzey ve güney cephelerinde ikişer tane olmak üzere toplam on pencere bulunmaktadır.
Pencerelerin iç alınlıkları çini ile bezenmiştir.
Mihrap ve minber renkli mermerden caminin duvarları ise kesme taştan yapılmıştır.
Bu taşlar yöredeki Çilçime ve Mülük dağları ile Parsa ocaklarından getirilmiştir.

Canbolat Camii, bezemeleri yönünden de Kilis’in en önemli eserleri arasındadır.
Renkli taş işçiliğinin yanı sıra sıva ve ahşap üzerine yapılmış renkli kalem işleri ile de dikkati çekmektedir.
Bunlardan bazıları zaman zaman yenilenmiş olmasına rağmen orijinal örneklere de rastlanmaktadır.

Son cemaat yerinin doğusunda minaresi bulunmaktadır.
Minare siyah-beyaz taşlardan yapılmış bir kaide üzerinde, yukarıya doğru genişleyen dört sıra halindeki mukarnaslar ve üzerinde de çokgen minare gövdesi bulunmaktadır.
Minare üç tane bilezikle bölümlere ayrılmıştır.
Tek şerefeli korkulukları geometrik şekillerdedir.
Petek silindirik, külahı da taştan koni biçimindedir.
Külahın eteğine bir sıra ince mukarnas frizi yerleştirilmiştir.

Caminin avlusunda bulunan şadırvanı 1950 yılında çekilen resimlerine dayanılarak tekne kısmının yuvarlak olduğu ve ortasında da bir fıskiyenin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu şadırvan 1960 yılında tamamen yıkılmış ve yerine caminin yapısı ile uyuşmayan yeni bir şadırvan yapılmıştır.
  Canbolad Paşa (Tekke) Camii, Kilis
Medrese:
Canbolat Paşa Külliyesi’nin medresesinden günümüze kuzeydeki revağın üç kemeri, portal izleri ve batı tarafındaki üç hücresi gelebilmiştir. Medresenin diğer bölümleri yıkılmıştır.
Günümüze gelebilen üç hücreden ikisine basık kemerli birisine de düz lentolu kapıdan girilmektedir. Bunların üzerleri beşik tonozlu ve düz damlıdır.
Doğu duvarlarına birer pencere yerleştirilmiştir.
Ayrıca içerisinde nişleri bulunmaktadır.

Bu medrese caminin bir bölümü olarak yapılmış olup, geniş bir avlunun doğu ve batısındaki hücreler ile kuzeydeki revaktan meydana geliyordu.

Türbe:
Canbolat Paşa Camisi’nin avlusunda kıble duvarının önünde bulunan türbe, cami ile aynı, sarımtırak taştan yapılmıştır.
Duvar işçiliğinde yer yer siyah taş ta kullanılmıştır.
Türbe altıgen planlı olup, üzeri tuğladan yapılmış bir kubbe ile örtülmüştür.
Kubbeye geçiş mukarnaslarladır.
Türbenin doğusunda basık kemerli kapısı ve altıgen gövdeli her cephesinde de birer pencere bulunmaktadır.

Türbe içerisinde üç ahşap sanduka vardır.
Türbe kitabesi bulunmamaktadır.
Canbolat Paşa 1571’de Kıbrıs’ta şehit düşmüş ve oraya gömülmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder