24 Eylül 2010 Cuma

Emir Ömer Mescidi, Battalgazi, Malatya

Emir Ömer Mescidi, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesi'nde, Eski Malatya’da bulunmaktadır.
Mescidi, kuzey cephesinin batısındaki pencerenin üzerine yerleştirilen kitabesinden Emir Ömer tarafından 1563-1564 tarihinde yaptırıldığı öğrenilmektedir.
Cami kesme taş ve kaba yontma taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri düz bir dam ile örtülmüştür. 
Osmanlı camilerinin alışılagelen plan düzeninden farklı olan caminin kuzey cephesinin doğusunda portali bulunmaktadır. 
Portale birkaç basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. 
Dışarıya doğru çıkıntılı portal, dikdörtgen kuşaklar içerisine alınmış, giriş nişi sivri kemerlidir. 
Mukarnas kavsarası içerisindeki girişin cephesinde kabartma olarak bitkisel ve geometrik taş süslemeler yapılmıştır. 
İbadet mekânında dikkati çeken bir bezeme görülmemektedir. 
Mihrap ve minberi taştan yapılmıştır.
Girişin yanında bir mezar bulunmaktadır. 
Cami yakın tarihlerde tadilattan geçirilmişse de bu tadilatla özgünlüğünü kaybetmemiştir. 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder