29 Eylül 2010 Çarşamba

Hacı Ali Paşa (Ahmet Çelebi) Camii, Armutlu, Yalova

Hacı Ali Paşa Camii, aynı zamanda Çarşı Cami olarak da bilinmektedir.
Yalova'nın Armutlu ilçe merkezinde bulunan bu caminin yapım kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ve banisi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

Bazı kaynaklarda bu caminin Orhan Gazi döneminde yapıldığı belirtilse de bunu doğrulayacak mimari bir kalıntıya rastlanmamaktadır.
Bugünkü mimari üslubundan XIX. yüzyılda yapıldığı sanılan bu cami geç dönemde yapılan tadilatlarla özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir.
Cami moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
XX. yüzyılın ikinci yarısında bütünü ile restore edilmiş ve bu restorasyon sırasında eski izleri yok edilmiştir. Yalnızca eski yapıya ait minare kaidesi çatı hizasına kadar ayakta durmaktadır.
İbadet mekânı altlı üstlü her kenarda ikişer pencere ile aydınlatılmıştır.
Bunlardan alt sıradakiler dikdörtgen söveli, üst sıradakiler ise alçı şebekelidir.
Mihrap ve minberinin herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.

İbadet mekânının üzerini örten tavan ahşap direklerle desteklenmiştir.
Caminin içerisinde yeni yapılan bezemeler sanat tarihinden hiçbir özellik taşımamaktadır.

Yakın tarihlerde bu minarenin önüne yeni bir minare yapılmıştır.
Son tadilat esnasında caminin önüne ahşap çatılı iki katlı son cemaat mahalli ve meşruta eklenmiştir. İbadet mekânını örten çatı ile öndeki yapının çatısı birbirleri ile uyum sağlayamamış ve kod farkı meydana getirmiştir. 

Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 24 pafta 4475 parselde bulunan Camii; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.11.1998 tarih ve 4967 sayılı kararı ile Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

YALOVA'DAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder