26 Eylül 2010 Pazar

Fetih Baba Mescidi, Sinop

Fetih Baba Mescidi, Sinop il merkezinde, Hükümet Konağı’nın batısında Meydan Kapı denilen çarşıda yer almaktadır.

Mescid, Candaroğulları Devri'nde H.754/M.1353 yılında İsmail Bin Uslu Bey yaptırmıştır. 
Muhtelif devirlerde tadilattan geçirilmiştir.
Mescidin doğusunda Fetih Muhammed Baba isminde bir kişinin mezarı bulunmaktadır.

Mescidin biri giriş kapısı üzerinde, diğerleri de bu kapının doğu ve batısında olmak üzere üç kitabesi bulunmaktadır. 

Bunlardan biri dışındaki kitabeler çeşitli etkenlerden zarar görmüş ve okunamayacak duruma gelmiştir.

Giriş kapısı üzerindeki 0.30x0.15 m. ölçüsündeki kitabe:

“Eylemiş Feth Muhammed Baba burda tehlil
Hem gaza hem dahi edvarı hayatı tekmil
Biri yok söyledi tarhin anın her tafsil
Merkadü mescidi imar ile oldu tebcil.”

Giriş kapısının doğusundaki dört satırlık, girift bir nesih yazı ile yazılmış diğer kitabe 0.20x0.50 m. ölçüsündedir. 

Bu kitabenin mealen manası şöyledir:

“Şüphesiz mescidler (ibadât) Allah içindir. 

Allah'tan başkasını çağırmayın. 
Bu mübarek mescidi, yedi yüz elli dört tarihinde (Allah’ına muhtaç bir kul olan ) İsmail oğlu Uslu Bey yaptı. 
Allah akıbetini hayır eylesin.” 

Mescid, kare planlı olup, 8.00x8.00 m. ölçüsündedir. 
Kesme taştan yapılmıştır. 
Üzeri yakın tarihlerde yapılan tadilat esnasında kurşun çatı ile örtülmüştür. 
Orijinal üst örtünün nasıl olduğu bilinmemekle birlikte, tromp kubbeli olduğu sanılmaktadır. 
Bugünkü durumunda cephe taşları da değiştirilmiş ve buraya yuvarlak kemerli pencereler açılmıştır. 
Mimari yönden özelliğini büyük ölçüde kaybetmiştir.  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder