29 Eylül 2010 Çarşamba

Ahi Evren Dede Camii, Ortahisar, Trabzon

Ahi Evren Dede Camii, Trabzon’un Merkez Ortahisar İlçesi'nde, şehre hâkim olan Boztepe’de bulunmaktadır.
Caminin inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla birlikte, Şemseddin Sami, Sultan Orhan zamanında Ahi Evren Dede’nin Trabzon’da bir tekke yaptırmış olduğunu kaydettirmiştir. 
Bugünkü caminin yerinde dergâh, cami ve türbe bulunuyordu. 
Ancak şekilleri hakkında hiçbir bilgi olmayan bu külliyenin yerine, aynı ismi taşıyan cami yapılmıştır.
Günümüze ulaşan Ahi Evren Dede Camii H.1305 (1887-1888) yılında Trabzon’un sevilen kişilerinden, Sultan Abdülaziz’in baş müezzinlerinden Hacı Hakkı Baba tarafından tamir ettirilerek bugünkü şeklini almıştır.

Cami kare plânlı, taş duvarlı ve ahşap çatılı idi. 
Ancak 1976 yılında yapılan tadilatta üzerine kubbe ilave edilmiştir. 
Mihrap ile minberi sade olup, minaresi küçük ve tek şerefelidir. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder