4 Eylül 2010 Cumartesi

Elvan Çelebi Camii Zaviye ve Türbesi, Mecitözü, Çorum

Elvan Çelebi Camisi (Mecitözü)
 Elvan Çelebi Camii, Mecitözü, Çorum
Mecitözü ilçesi, Elvançelebi Köyü’nde bulunan bu caminin bir zaviye olarak yaptırıldığı sanılmaktadır. Bu köye ismini vermiş bulunan Elvan Çelebi Aşık Paşa’nın oğludur.
Büyük dedesi de Baba İshak’ın hocası Baba İlyas’dır.

Baba İshak isyanını bastıran Selçuklu Sultanı II.Gıyaseddin Keyhüsrev, bu arada Baba İlyas’ı da öldürmüştür.
Bundan sonra bu aile Mısır’a kaçmış, daha sonra Çorum’a yerleşmiştir.
Elvan Çelebi bugünkü köyü, camiyi, yanına da kendi türbesini, hamam ve bir tarafına da dergah yaptırmıştır.

Cami kaba yontma taştan kare planlı olarak 1555 yılında yapılmıştır.
Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
Cami 1750 yılında onarılmış olup, bundan ötürü de içerisinde barok etkiler, özellikle tavanda görülmektedir.
 Elvan Çelebi Camii, Mecitözü, Çorum
Elvançelebi Cami ve Türbesi geniş bir bahçe içinde, birbirine bitişik ve kaynaşmış üç unsurdan meydana gelmektedir.
Yapı, orta kubbe ve şadırvanı, yan eyvanları ile tipik Türk yapısı özelliklerini göstermektedir.
Yapının cami kısmındaki kitabeden 1282, türbe üzerindeki kitabeden ise 1307 tarihleri çıkarılmıştır. Günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder