17 Eylül 2010 Cuma

Çarşı Atik Camii, Elbistan, Kahramanmaraş

Çarşı Atik Camisi (Elbistan)
Çarşı Atik Camii, Elbistan, Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde, çarşı içerisinde bulunan Çarşı Atik Camisi Alaüddevle zamanında, XVI.yüzyılın başlarında yapılmıştır.
Caminin mimarı bilinmemektedir.

Cami kesme taş ve yer yer tuğladan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır.
İbadet mekanı sütunlarla üç sahna ayrılmış, bunlar üst örtü olan tavanı desteklemektedir.
Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, orijinalliğinden uzaklaşmıştır.
Üst örtü ahşap kırma çatı ile kapatılmıştır.
Camiye bitişik olan minare orijinalliğini korumuştur.
Dikdörtgen bir kaide üzerine Türk üçgenlerinin yardımı ile taştan yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli gövdeye geçilmektedir.
Kahramanmaraş camilerinde olduğu gibi bu caminin de şerefesi balkon şeklindedir.
Minare ve cami Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 1997-2005 yılları arasında yapılan onarımla yenilenmiştir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder