24 Eylül 2010 Cuma

Cafer Paşa Camii, Arapgir, Malatya

Cafer Paşa Camii, Malatya'nın Arapgir İlçesinin eski yerleşim alanında, Osman Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi yerinden sökülmüş ve günümüze gelememiştir.


Bununla beraber, minare kapısı üzerindeki kitabeden XIV.yüzyılda yaşamış İlhanlılardan Şeyh Hasan tarafından yaptırıldığı, 1694’te de Sancak Beyi Cafer Paşa tarafından tamirattan geçirildiği öğrenilmektedir.
Bu yüzden de camiye Cafer Paşa Camii ismi verilmiştir.
Cafer Paşa’nın yaptırdığı tadilat evvelinde caminin üzeri üç çapraz tonozla örtülü bir ibadet mekânı ve ayrıca mihrap önü mekânından meydana geldiği bilinmektedir.
Tadilat esnasında doğu duvarı cami içerisine alınmış ve tonozla örtülü mekânlar üçten ikiye indirilmiştir.
Böylece cami kareye yakın dikdörtgen planlı şekle dönüştürülmüş, üzeri de sekiz köşeli kasnağa oturan bir kubbe ile örtülmüştür.
Caminin doğu duvarında giriş kapısı bulunmaktadır.
Giriş kapısı sivri kemerlidir.
Bunun önünde ahşap çatılı bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Mihrap yaprak motiflerle bezelidir.
Ahşap minberi ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini sergilemektedir.
Minber üzerinde 1694 tarihli bir tadilat kitabesi bulunmaktadır.
Doğu duvarına bitişik olan minarenin ahşap basamaklarla çıkılan mukarnaslı bir kapısı vardır.
Bu kapı, iç içe geçmiş kemerlerle bezenmiştir.
Minarenin kaidesi ile gövdesi arasında renkli taşlar ve istiridye motifleri ile bezeli iki taş kuşak sırası bulunmaktadır.
Camiyi yaptıran Şeyh Hasan’ın türbesi Arapgir’in güneydoğusundaki Onar Köyü’ndedir. 

 

ARAPGİR'DEKİ DİĞER CAMİLER

MALATYA'DAKİ CAMİLER


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder