26 Eylül 2010 Pazar

Sivrikese Köyü Camii, Havza, Samsun

Sivrikese Köyü Camii, Samsun'un Havza İlçesi'ne bağlı Sivrikese Köyü’nde yer almaktadır.
Cami, Ali Osman Ağa tarafından 1903 tarihinde yaptırılmıştır. 
Cami Todor Usta tarafından yapılmıştır.
Geniş bir avlu içerisindeki cami kare planlıdır. 
Düzgün olmayan kesme taşlardan yapılmıştır. 
Duvar köşelerine kesme taşlar yerleştirilmiştir. 
Üzeri ahşap kırma çatı ile örtülmüştür. 
Çatı altı XIX, yüzyılda çok sık kullanılan kirpi saçak şeklindedir.
Caminin önündeki son cemaat yeri dört ahşap sütunun taşıdığı çatı örtülüdür. 
Giriş kapısı dikdörtgen çerçeveli ve basık kemerlidir. 
Kapı üzerine Arapça inşa tarihini belirten bir kitabe yerleştirilmiştir.

İbadet mekânının her cephesine dikdörtgen söveli, sivri kemer alınlıkları olan ikişer pencere açılmıştır.
Girişten sonra dört ahşap sütunun taşıdığı bir mahfil bulunmaktadır. 
İbadet mekânını örten ahşap tavanın orta göbeği kademelidir. 
Mihrap sade bir niş görünümünde olmasına rağmen minber ağaç işçiliğinin güzel örnekleri arasındadır.
Minber korkulukları çeşitli bitkisel motiflerle bezenmiştir.
Yanındaki minaresi taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. 
Avlusundaki şadırvanın bir özelliği bulunmamakta olup XX. yüzyılda buraya eklenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder