24 Eylül 2010 Cuma

Yeni Cami, Battalgazi, Malatya

Yeni Cami, Battalgazi, Malatya

Yeni Cami, Malatya'nın Merkez Battalgazi İlçesi'nde, vilayet binasının kuzeyinde yer almaktadır.         Cami burada bulunan Hacı Yusuf Camii’nin 3 Mart 1894’de deprem sonucu yıkılması üzerine aynı yerde avlu içerisinde yapılmıştır.
Eski camiden günümüze minarenin şerefeye kadar olan kısmı gelebilmiştir.
Minare kürsüsünün batısındaki dört beyitlik kitabede 1842 tarihi okunmaktadır.
Cami kare planlı olup 22.00x22.00 m. ölçüsündedir.
İbadet mekânının üzerini sekizgen dörtayağın taşıdığı pandantifli merkezi bir kubbe örtmektedir.
Merkezi kubbe dört yönden beşik tonozlar, köşelerde de küçük kubbelerle desteklenmiştir.
Kubbenin yüksek kasnağı çevresinde çok sayıda pencereler açılmıştır.

Yeni Cami, Battalgazi, Malatya

Caminin güney cephesinin ortasında mihrap, yarım kubbe içerisinde bulunmaktadır.
Beşgen olan mihrap mukarnaslı bir kavsara ile sonuçlanmaktadır.
Ahşap minber rokoko üslubundadır.
Kuzeydeki ahşap mahfil daha sonraki dönemde buraya konulmuştur.

Caminin eski minaresi günümüzde aynen korunmuş olup, bunun yanı sıra son cemaat mahallinin iki yanına ikişer şerefeli, taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli iki minare daha eklenmiştir. 
 


 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder