4 Eylül 2010 Cumartesi

Bölmepınar (Dengere) Köyü Merkez Eski Cami, Çavdır, Burdur

 
Bölmepınar (Dengere) Köyü Merkez Eski Cami, Çavdır, Burdur
Dengere (Bölmepınar) Camii, Burdur'un Çavdır İlçesine bağlı Bölmepınar adı ile bilinen Dengere Köyünde bulunmaktadır.
Çavdır’ın 15 km uzağındaki Dengere Köyünün girişinde bulunmaktadır.
Selçuklu ve beylikler dönemi ahşap direkli, toprak damlı camilerin Osmanlılar döneminde (XV ve XVI. yy) yapılmış örneklerindendir.
Bölmepınar (Dengere) Köyü Merkez Eski Cami, Çavdır, Burdur
Kitabesi olmadığından kim tarafından ve ne zaman yapıldığı belli değildir.
Caminin duvarındaki taşlardan birine 1661 tarihi kazınmıştır.
Cami, minaresi ve şadırvanı ile birlikte bir bütün teşkil etmektedir.
Yaklaşık kare planlıdır.
Caminin ortasındaki dört direk çatısını tutmakta ve camiyi üç sahna ayırmaktadır.
Tavan düz kirişlerle süslüdür.
Ahşap sütunlar sekiz yüzlüdür.
Ayaklar klasik devir mermer sütunlardandır.
Bölmepınar (Dengere) Köyü Merkez Eski Cami, Çavdır, Burdur
Camide hem asma kat hem tavan konsolları, yastıklar, korkuluk parmaklıkları, boyalı süslü pervazlar yani genel olarak tavan ahşap işçiliği ile seyre doyulmayacak bir güzelliktedir.
Caminin Mihrap ve Minberi
Minber ahşaptan kündekari ve boyalı olarak yapılmıştır.
Minberde pervaz ve ahşap yüzlerde geometrik boyama süsler vardır.
Minber alemine geçiş de çok süslü, alemkoniktir.
Caminin Mihrab ve Minberi
Mihrap alçıdan boyalı sütuncuk ve yüzlerle süslü, duvara geçiş üçgen bindirmelerledir.
İki kanatlı ahşap kapı oyma-geçme (kündekari) tekniğindedir.
Doğu cephesi dışında caminin bütün duvarları moloz taştandır.
Ayrıca ağaç hatıllarla duvarlar desteklenmiştir.
Ancak köşelere antik çağlara ait köşe taşları yerleştirilmiştir.
Bölmepınar (Dengere) Köyü Merkez Eski Cami, Çavdır, Burdur
Doğu cephesinde son cemaat yeri bulunmaktadır.
Burada güney yan duvarının uzantısı ile dört mermer sütunun taşıdığı iki kat halinde son cemaat yeri bulunmaktadır.
Son cemaatin alt ve üst katı dışarıya açıktır.
Buradaki bir merdivenden hem ikinci kata hem da kadınlar mahfeline çıkılmaktadır.
Caminin Sekizgen Ahşap Sütunları
İbadet mekanı ikişerden iki sıra sütunla üç sahna bölünmüştür.
Bunlardan orta nef diğerlerine göre biraz daha yüksektir.
Üst örtü tavan olup çıtalarla küçük geometrik bölümlere ayrılmıştır.
Bu bölümlerin araları da kırmızı.sarı ve beyaz renklerde palmet, kıvrık dal ve rozetlerden oluşan bir bezeme ile süslenmiştir.
Caminin Girişi
Duvarlardaki iki sıra dikdörtgen pencerelerle içerisi aydınlatılmıştır.
Caminin kuzey doğu köşesine kare kaideli minare oturtulmuştur.
Kaide üzerinde piramidal bir pabuç kısmı,ince bir kordon ve kenarlı bir gövde bulunmaktadır.
Minarenin petek kısmı gövdeden biraz daha ince olup üzeri konik bir külahla örtülmüştür.
Caminin Ahşap Tavanı
Caminin esas örtüsü olan düz toprak dam sonradan kısmen kaldırılıp üzerine çatı yapılarak çinko ile örtülmüştür.
1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş, tamamen yıkılan batı duvarı yeniden yapılmıştır.
Caminin Şadırvanı

ÇAVDIR'DAKİ CAMİLER

BURDUR’DAKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder