16 Eylül 2010 Perşembe

Ahi Çelebi Camii'nin Mimarî Özellikleri, Fatih, İstanbul

 Ahi Çelebi Camii, Fatih, İstanbul
İstanbul'un Fatih İlçesindeki Ahi Çelebi Camii, tuğladan dört sivri kemer üzerine oturtulmuş, oldukça basık tek kubbelidir.
Son cemaat yeri altı kubbelidir.
Kubbeyi taşıyan sivri kemerlerin sağ ve sol üstlerinde sivri kemerli pencere izleri çıkmıştır.
Binanın kare şeklindeki kubbe kasnağı çepeçevre bir demirle çevrilmiştir.
Yanlara doğru ikişer payandanın da sonradan ilave edildiği anlaşılmaktadır.
Büyük kemer içlerinde sağ ve solda dörderi kıble duvarında üç, mihrap duvarında ise iki üst pencere mevcuttur.
Yenilenen minare sağda yer almaktadır.
İçerideki kapısı yüksekte olduğundan bir merdivenle ulaşılmaktadır.
Minare kaidesi de bu geçide imkan vermek amacıyla dışarıdan kıbleye doğru uzatılmıştır.
Son cemaat yerinde minare tarafındaki duvardan bir kapı açılarak eklenti olan ilave binalara geçiş sağlanmıştır.
 Ahi Çelebi Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Caminin cümle kapısı son derece basittir.
Mihrabı mermer plaklarla kaplanarak yenilenmiştir.
Sağdaki ilave yapı üzerinde bulunan çeşmenin kitabesi 1281/1864 tarihlidir.

Binanın mimari açıdan herhangi bir ehemmiyeti olmamakla birlikte, tarih açısından mühim bir yeri vardır.

AHİ ÇELEBİ CAMİİ İLE ALAKALI DİĞER BİLGİLER

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder