11 Mayıs 2022 Çarşamba

Buhtunnasr'ın Nihayet Samimî Saygısı

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Bu mucizeleri gördükten ve aciz kaldıktan·sonra, Buhtunnasr, Dâniyâl (Alehisselâm)'a bizzat kendisi saygı göstermeye asla hürmetsizlik etmemeye gayret ettiği gibi ülkesinde bütün insanların Daniyal (Alehisselâm)'a sonsuz saygı göstermelerini ona saygısızlık edeni cezalandıracağını ilan etmiştir.
Böyle olunca insanlar gelip Dâniyâl (Alehisselâm)'ın duasını alıyor, felaket zamanlarında onun dua etmesini istiyorlardı.İşte bu dönemde, TARSUS'ta uzun süre kuraklık, kıtlık hüküm sürüyor. 
Dolayısıyla, Tarsus Kralı Babil Kral'ından Dâniyâl (Alehisselâm)'ı Tarsus'a yağmur duası yapması için istiyor. 
O da gönderiyor.
Ancak; Peygamberler, hiç bir kimsenin emri ile, ne Kral, ne Melik emriyle istemesiyle asla hareket etmezler. 
Peygamberler tebliğ ve irşad için gidecekleri yere Allah tarafından emirle gönderilirler ve
oradan da yine emirle ayrılırlar. 
İlahi emir almadıkça gittikleri yeri terk edip ayrılmazlar. 
Şayet izin almadan ayrılırlar ise, peygamber Yunus (Alehisselâm) gibi cezalanır.
Kuraklık felaketi için Daniyal (Alehisselâm) Tarsus'a gelmek için ilahi emir almamış olsa idi gelmezdi.
İlahi emirle gelmiştir. 
Yine ilahi emir olmadan ayrılamaz. 
Orada irşada ihtiyaç var demektir. 
Daniyal (Alehisselâm) Tarsus'tan ayrılmak için ilahi emir almamış ve Tarsus'ta kalmış, Tarsus'ta da vefat etmiş ve Tarsus'ta da defnolmuştur.
Caminin İçinden Bir Görünüm

Hadisi Şerîf’te: "Bir peygamber öldüğü yerden başka bir yerde defnolunamaz, illaki öldüğü
yerde defnolunur" buyrulmuşlardır. 
(el-Hakâik s.57) 
Tirmizi rivayetinde: "Allah bir nebinin ruhunun kabz olunmasını sevdiği bir yer olmadıkça kabzetmez. 
İllâki O nebinin ruhunu defnolunmasını sevdiği yerde kabzeder" buyurur.

Dâniyâl (Alehisselâm) Tarsus'tan aynlmanuş ve burada vefat emiş, defnolmuştur. 
İlerde geniş açıklanıyor. 
Ne mutlu Tarsus'a ki, bağrında bir peygamber yatıyor.

 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder