13 Haziran 2022 Pazartesi

Bir Beldede Bir Peygamberin Bulunması

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin

Bir beldede bir peygamberin, birçok ilim ehli Allah dostlannın kabirlerinin bulunması Cenab-ı
Hakk'ın o beldeye rahmetinin inmesine vesiledir.
Ehl-i Sünnet inancımıza göre de, kabir ziyareti sevabı çok faziletli bir sünnettir. 
Hiç şüphe yok ki, ziyaretin sevabı, ziyaret olunanın derecesine göredir.

Bu cihetle; enbiya, evliya ve ilim merkezi olmuş bulunan TARSUS'u mübarek mekanlarını,
gelerek ziyaret etmelerini bu ziyaretlerden ibret dersi almalarını Müslüman kardeşlerime tavsiye
ederim.

Abdürrezzâk ÖzHiç yorum yok:

Yorum Gönder