6 Aralık 2021 Pazartesi

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Makam Camii, Mersin'in Tarsus ilçesinde, Kubad Paşa Medresesi’nin yanında bulunmaktadır.
Camiye Makam Camii de denilmektedir.
Cami 1857 yılında yapılmış, sonraki dönemlerde yeni ilavelerle genişletilmiştir.
Caminin ilk inşâsına ait kısmına üç basamakla inilmektedir. 

Üç kapısı olan cami kare planlı olup üzeri basık bir kubbe ile örtülmüştür. 
Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde sade bir görünümü vardır.
Cami içerisinde Danyal Peygamberin mezarı bulunmaktadır. 
Danyal Peygamber Babil Kralı II.Nebukadnesar (İ.Ö. 605-562) zamanında yaşamış, Yahudileri Babil esaretinden ilmi ve mucizeleriyle kurtarmış bir peygamberdir.
Caminin Mihrabı
Babil Kralı rüyasında İsrailoğulları’ndan gelecek bir erkek çocuğun kendi tahtını sarsacağını bildirmesi üzerine İsrailoğulların’dan doğan erkek çocukların öldürülmesini emretmiştir. 
Bu sebeple Danyal Peygamber doğunca, Kral onu dağ başında bir mağaraya bıraktırmıştır. 
Mağarada bir erkek ve bir dişi aslan tarafından büyütülen Daniel, delikanlı olunca kavminin arasına karışmıştır.
Tarsus'da yoğun bir kıtlığın yaşandığı dönemde şehre davet edilen Danyal Peygamber'in gelmesiyle birlikte bolluk olmuştur. 
Bundan dolayı Danyal Peygamber Babil'e geri gönderilmemiş, ölünce de Tarsus'ta şimdiki Makam Camii’nin bulunduğu yere defnedilmiştir.
Hz. Ömer’in 17 yılında Tarsus’u fethetmesinden sonra Daniel Peygamber’in mezarı açılmış ve büyük bir lahit içerisinde altın iplikle dokunmuş kumaşa sarılı uzun boylu bir ceset görülmüştür.
Başından geçen maceraların sembolü olarak parmağındaki yüzüğün taşında biri erkek olan diğeri dişi iki aslanın arasında genç bir çocuk işlenmiştir. 
Cesedin Yahudiler tarafından çalınmaması için, Hz. Ömer’in emri üzerine önceki yerine derin bir şekilde mezarı yeniden kazılmış ve üzerinden de Berdan Nehri’nden gelen ufak bir çayın suyu geçirilerek hiç kimsenin mezara el sürmemesi sağlanmıştır. 
Caminin İçinden Bir Görünüm
Böylece mezar emniyete alınmıştır. 
Nitekim caminin son tamiratı esnasında çok derinlerde caminin arka ve alt kısmında suyun giriş yerinde gayet kalın ve muntazam mazgal demirleri çıkmıştır. 
Daniel Peygamberin cesedi, bu mazgallardan geçen suyun çok aşağısında bulunmaktadır.
 1. Caminin Tarihçesi
 2. Hz.Dâniyâl (Alehisselâm) Kimdir?
 3. Buhtunnasr'ın Kudüs-ü Şerîf'i İşgal Edişi, Daniyal (Alehisselâm)'ın Esir Edilişi ve Buhtunnasr ile Aralarında Geçenler
 4. Buhtunnasr'ın Nihayet Samimî Saygısı
 5. Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Cesedinin Bulunuşu, Herkus'un Onu Tanıması ve Defni
 6. Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Yanından Çıkanlar
 7. Herkus'un Müjdesi Altındaki Müjde
 8. Bir Beldede Bir Peygamberin Bulunması
 9. "Rüya Tabirini Nasıl Biliyorsunuz?" diye Bir Kimsenin Sorması Üzerine M. b. Sîrîn'in "Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Usulü İle" Dediği İki Rüya
 10. Dâniyâl Nebi (Alehisselâm)'a Ait Olduğu Bildirilen "Remil İlmi" ile Rüya Tabirine İki Örnek
 11. Caminin Fotoğrafları - 1
 12. Caminin Fotoğrafları - 2


 
 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder