30 Haziran 2022 Perşembe

Ulu Cami'nin Tarihçesi, Seyhan, Adana

Ulu Camii, Seyhan, Adana
Ulu Camii, Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi'nde, Ziya Paşa Parkı’nda Vakıf Sarayı ve Tuzhanı'nın yanında bulunmaktadır. 
1513 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanmış, 1541 yılında Halil Bey'in oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından bitirilerek ibadete açılmıştır. 

Külliye; cami, medrese, türbe (Halil Bey Türbesi), vakıf sarayı olarak adlandırılan harem dairesi ve Tuz Hanı da denilen selamlıktan oluşmakta olup, karemsi plan üzerine kurulmuştur.
Klasik Osmanlı camilerinden farklı olarak kitle etkisi çok fazla dikey olmayan Ulu Camii, Memluk ve Selçuklu üsluplarını yansıtmaktadır.
Cami, mimarisi ile olduğu kadar, taş işçiliği, renkli taş ve İznik çini süslemeleri ile de meşhurdur. 
Kare ve altıgen plakalar halinde, sıraltı tekniği ile yapılmış olan ve izleyenlerde hayranlık uyandıran çini süslemelerde, dönemin özgün renklerine uygun olarak, beyaz zemin üzerine turkuvaz, lacivert ve kırmızı hakimdir.
.......
İldeki sivil mimari eserlerinin en önemlilerindendir. 
34.50x32.50 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plan arz eden caminin kapısı Selçuklu mimari tarzında, minaresi Memluk stilindedir. 
Kapının üzerindeki konik çatı ve minaredeki taş kemerler bu çağın özelliklerini yansıtır. 
Kürsü beyaz mermer, mihrap ise siyah mermer ile çevrilidir. 
Mihrap duvarı 16. ve 17. yüzyıl İznik ve Kütahya çinileriyle kaplanmıştır. 
Gri çiniler 18. yüzyıla aittir ve sonraki restorasyon sırasında yerleştirilmiştir. 
Birbirine bağlı dört kolon, ibadet alanını ikiye böler. 
Caminin dış yüzeyinde ve giriş kapısında siyah beyaz taşlar kullanılmıştır. 
Caminin doğusundaki medrese bugün öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır.
 Ulu Camii, Seyhan, Adana
Siyah ve beyaz renkli mermer taş blokları ile yapılmış olan her iki giriş kapısında da Ramazanoğlu Halil Bey’in temellerini attığını belirten h.913 (1513) ve h.948 (1541) tarihli kitabeleri bulunmaktadır.
Bunlardan Selçuklu üslubunda yapılmış olan batı kapısında iki yılan kabartmasının bulunduğu bir kubbesi ile bir kitabe daha dikkati çekmektedir. 
Caminin ibadet mekanını örten büyük kubbe 12 köşeli bir kasnağa oturmuştur. 
Kıble duvarı XVI.yüzyılın İznik çinileri ile süslü olup, buradaki mihrabın üstü yine aynı şekilde İznik çinileri ile bezenmiştir. 
Oldukça sade beyaz mermerden minberinde h.916 (1520) tarihi ile Piri Mehmet Paşa’nın ismi okunmaktadır. 
Doğu kapısının yanında tek şerefeli, üzeri saçakla örtülü minaresinin gövdesi dört köşe bir kaide üzerine, sekiz köşeli renkli taşlardan yapılmıştır.
 Ulu Camii, Seyhan, Adana
Caminin duvarları siyah ve beyaz renkli mermer taş bloklarından yapılmıştır.
32.50x34.50 m. ölçüsündeki camiye doğu ve batısındaki iki ayrı kapıdan girilmektedir.
Kaynaklarda Vakıf Sarayı’nın harem dairesi, Tuzhanının da selamlık olduğu yazılıdır.
Külliye'nin güneyindeki Ziya Paşa Parkı’nda Ziya Paşa’nın mezarı bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder