12 Mayıs 2022 Perşembe

Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya

Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Arkada Değirmenci Camii ve Sağda ise Değirmenci Çeşmesi
Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi, Konya'nın Seydişehir ilçesi, Değirmenci Mahallesi’nde, Değirmenci Camii'nin karşısında yer almaktadır.
Türbenin kitabesi bulunmamaktadır.
Mezar taşında Hacı Yusuf Efendi'nin H.1239 yılında doğduğu, M.1880 yılında ise vefat ettiği yazmaktadır. Türbe 4.30 m. çapında yuvarlak ve kesme taştan yapılmış, üzeri de taştan basık konik bir külah ile örtülmüştür.
Türbenin içerisi beton bir kubbe ile örtülüdür.
Giriş kapısı ile üç penceresi yuvarlak kemerlidir.
Türbe mimari yönden bir özellik taşımamaktadır.
Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi

Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efend'nin Sandukası

Sol Tarafta Çeşme ve Sağ Tarafta ise Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi

Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi'nin Sandukası

Sol Tarafta Çeşme ve Sağ Tarafta ise Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi

Değirmenci Çeşmesi, Seydişehir, Konya
  1. Cami 
  2. Şeyh Tekeli Hacı Yusuf Efendi Türbesi
  3. Bekir Ağazâde Müderris Hafız Ballı İsmail Efendi ile Eşi Hanım Kadın Mezarları
  4. Çeşme


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder