3 Temmuz 2022 Pazar

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii'nin Fotoğrafları - 2, Karaman

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii, Karaman

Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü

Aktekke (Mâder-i Mevlânâ) Camii, Karaman

 
Caminin Girişi ve Ayakkabılıkları

Caminin Ayakkabılıkları

Caminin Son Cemaat Mahalli ve Ayakkabılıkları

Hz.Mevlânâ'nın Annesi Belh Emiri Sultan Rükneddin'in Kızı Mü'mine Hatun'un Mezarı
  1. Cami
  2. Caminin Avlusundaki Derviş Hücreleri
  3. Caminin İçindeki Sandukalar
  4. Bahçesindeki Mezarlar
  5. Karamanoğlu Süleyman Paşa Hamamı
  6. Fotoğrafları - 1
  7. Fotoğrafları - 2
  8. Aktekke (Mader-i Mevlana, Mother of Mevlana) Mosque (English)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder