5 Temmuz 2022 Salı

Dâniyâl Nebi (Alehisselâm)'a Ait Olduğu Bildirilen "Remil İlmi" ile Rüya Tabirine İki Örnek

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin
Remil İlmi'ne Örnek:
REMİL: Sözlük olarak kum demektir. 
Halk arasında Reml ilmine yanlış olarak, REMİL şeklinde kullanılğı için (galat-ı meşhûre) kabilinden biz de Remil olarak kullandik.Dâniyâl (Alehisselâm)'a ait olduğu rivayet edilen REMİL ilmine ait, kütüphanemde bulunan Osmanlıca basılmış remil kitabının uzunca (med'hal) giriş kısmının birinci ve ikinci sahifelerini bir de 8-9.sahifelerini yine girişi sahifesinden birinci sahifenin 2.söz bölümü DANİYAL (Alehisselâm) ile ilgili olduğu için bu kısmı Osmanlıca'dan aynı ifadelerle çevirerek veriyorum: "Remil hakkında Hazret-i Fahr-i Kâinat Efendimizin (benden evvel gelen enbiyadan birinin mucizesidir} meâlinde bir Hadis-Nebevi’de zikrolunmaktadır. 
Remil'in Dâniyâl (Alehisselâm) 'a ait Mr mucize eseri olduğu naklen mervidir. 
Fakat şurası sabit ve muhakkaktır ki, Remil mururu zaman ile diğer ilimlere nisbetle köşe-i nisyanda kalmış, yalnız bazı kıtaat'ta meskun insanlar beyninde revac bulmuş müstakil bir ilimdir. " diye devam eder.(Remil Kitabı, s. 3, 8, 9.)

Dâniyâl Aleyhisselâm Makâm-ı Şerîf Camii, Tarsus, Mersin

Bu Remil kitabının 8. sahifesinin başında REMİL: 
Remil'in esası diye başlıyor ve çizgiler noktalar şeklinde bir takım formüllerle anlatılıyor. 
Bunu ancak bu ilimle uğraşanlar anlayabilir. 
Bu hususta fazla bir bilgimiz yok. 
Konuyla ilgili çok geniş eserer var. 
Yazar, ifade kısmında "Hulasa suretiyle şu kitabı meydana getirdim,.. " diyor. 
Bu kitap, Remil ile ilgili bir özet kitap ise, 150 sahifeden oluşuyor. 
Ancak, bu ilim başlı başına bir bilim dalı olduğu ellietle pek bilen kalmamıştır. 
Bu ilim DANİYAL (Alehisselâm)'a ait olduğu cihetle, bu ilme ait eserden bir iki örnek vermeyi uygun gördüm.

Not: (Cenab-ı Hak "GAYB" denen geleceğe ait gizli olan hususları hiçbir kuluna bildirrneğini
ancak peygamberlerinden diledikleri müstesna olduğunu Kur'an'da bildirmektedir. 
Dâniyâl (Alehisselâm) da bir peygamber olarak o günün şartları gereği REMİL ilmi vasıtası ile Cenab-ı Hak bazı hususlarda haber vermek için izin vermiş olabilir. 
Ancak bu da Dâniyâl (Alehisselâm)'a mahsus olsa gerek.)

İslam gelecekten, (GAYIBTEN) haber vermeyi kesin olarak yasaklamıştır.
Rasûl-ü Kibriya Efendimiz: "Herkim Kahine (gaipten haber veren fal bakıcıya) gelerek, onun sözünü tasdik ederse (baktı işte, gaybi bildi, diye onu onaylarsa) hiç şüphesiz Muhammed'e inmiş olan kitaba Kur'ân'a küfretmiştir" buyurmuşlardır. 
Yüce dinimiz bu gibi işlerle meşgul olmayı kesinlikle yasaklamıştır.

 1. Caminin Tarihçesi
 2. Hz.Dâniyâl (Alehisselâm) Kimdir?
 3. Buhtunnasr'ın Kudüs-ü Şerîf'i İşgal Edişi, Daniyal (Alehisselâm)'ın Esir Edilişi ve Buhtunnasr ile Aralarında Geçenler
 4. Buhtunnasr'ın Nihayet Samimî Saygısı
 5. Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Cesedinin Bulunuşu, Herkus'un Onu Tanıması ve Defni
 6. Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Yanından Çıkanlar
 7. Herkus'un Müjdesi Altındaki Müjde
 8. Bir Beldede Bir Peygamberin Bulunması
 9. "Rüya Tabirini Nasıl Biliyorsunuz?" diye Bir Kimsenin Sorması Üzerine M. b. Sîrîn'in "Dâniyâl (Alehisselâm)'ın Usulü İle" Dediği İki Rüya
 10. Dâniyâl Nebi (Alehisselâm)'a Ait Olduğu Bildirilen "Remil İlmi" ile Rüya Tabirine İki Örnek
 11. Caminin Fotoğrafları - 1
 12. Caminin Fotoğrafları - 2
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder