19 Eylül 2018 Çarşamba

Mevlânâ Müzesi'ndeki (Dergâh Kapıları) Dışkapılardan Çelebiyân Kapısı

Çelebiyân Kapısı
Çelebiyân Kapısı, dergâh'ın kuzey-batı tarafındadır.
Bu yönde bulunan konaklarda oturan Çelebiler kullandığı için bu ismi almıştır.
6225 m2 lik bir alana sahip bulunan “Konya Mevlâna Âsitânesi” bu dış kapılarla çalışıyordu.
5 Ocak 1231 tarihinde vefat eden Sültânü'l-Ûlema Bahaeddin Veledin ölümünden, hele 17 Aralık 1273 tarihinde vefat eden Mevlâna'nın, "Sultanların Gül Bahçesi diye bilinen yere defninden sonra bu yer, yavaş yavaş mevlevîlerin ve Mevlânâ'nın soyundan gelenlerin defnedildiği bir mezarlık haline dönüşmeye, bir yandan da yeni yeni yapılan binalar ve ilavelerle, Dergâh büyümeye başlamıştır.
Bu gelişme, çevreyi de cazip hale getirmiştir.
Sonraki zamanlarda, Mevlânâ'nın soyundan gelenlerin ev ve konakları bu çevrede yer almaya başlamıştır.
Dergâhın güneybatısına yapılan Türbe Hamamı, Derviş Hücrelerine bitişik yapılan Sultan Veled Medresesi, Dergâhın çevresine adeta bir küçük şehir görünümü kazandırmış ve türbe önü diye şöhret bulmuştur.
Buna bağlı olarak, Dergâhın kuzeyinde sokaklar ve mahalleler oluşmuştur.
Bu mahallelere de Çelebi Sokağı, Çelebi Mahallesi gibi isimler verilmiştir.

Bilindiği gibi Mevlânâ'nın erkek tarafından gelme Erkek evlatlarına "ÇELEBİ", hanım tarafından gelme evlatlarına da "ÜNAS ÇELEBİ" denilmektedir.
Çelebi Mahallesinden Dergâha gelmek isteyenler, evlerinden tarafta olduğu için doğal olarak Dergâhın kuzey-batı yönünde yer alan bu kapısını tercih etmişlerdir.
İşte bu münasebetle bu kapıya, ÇELEBİYÂN KAPISI ismi verilmiştir.
Çelebiyân Kapısı, Kapı Kültür Bakanlığının gönderdiği ödenek ile, 1997 yılında restore edilmiştir.
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder