19 Eylül 2018 Çarşamba

Mevlânâ Müzesi'ndeki (Dergâh Kapıları) Dışkapılardan Dervişân (Giriş) Kapısı

Dervişân (Giriş) Kapısı
Dervişân Kapısı, dergâhın batısında yer alır.
Kapıdan sonra iki kubbeli geçiş mekânına, oradan da vaktiyle mezarlık olduğu için “Hâmûşân” diye anılan geniş avluya geçilir.
Dervişler buradan girip çıktıkları için bu adı almıştır.
Basık kemeri ve kapının iki yanında yer alan söveleri mermerdendir.
Kapı ahşaptan olup çift kanatlıdır.
Kapı kanatlarının üzerlerinde, iki adet bronzdan yapılmış kapı tokmağı yer almaktadır.
Kapıya ana giriş kapısı olması yanında, dervişlerinde girip çıktıkları kapı olduğu için DERVİŞÂN KAPISI denilmiştir.

Dervişân (Giriş) Kapısı
Kapının üzerinde kurşunla kaplanılmış bir saçak yer almaktadır.
Saçakla kapının mermerden yapılmış basık kemerinin arasında, 1926 yılma kadar Derviş Hücreleri'nin H.992-M.1584 tarihli yapılış kitabesi yer almaktaymış.
Müze envanterinin 980 numarasında kayıtlı olan bu kitabe, halen Hâmûşân kapısının önündeki "Kitabeler Bölümünde"sergilenmektedir.
  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder