25 Ekim 2020 Pazar

Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Külliyesi (Evliyâ Camii), Kars

Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Külliyesi (Evliyâ Camii), Kars
Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Külliyesi (Evliyâ Camii), Kars il merkezinde bulunmaktadır.
Miladi 1033 tarihinde Anadolu'ya gelen ilk alperenlerden Ebû’l Hasan El Harakânî Kars’ta şehit düşmüş ve 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından Ani Kalesi fethedilmiştir.

Bu fetihten sonra, Sultan Alparslan’ın Ani Beyi olarak atadığı Ebû Menuçehr tarafından 1072 yılında dikdörtgen planlı iki katlı olarak Harakânî Külliyesi kurulmuştur.
Sultan III.Murad devrinde, Kars Kalesi tamir edilirken buraya cami, medrese ve hamam yaptırmıştır.
Caminin Mihrab, Minber ve Vaaz Kürsüsü
1579 tarihinde Lala Mustafa Paşa'nın Kars şehrini imar çalışmaları esnasında padişah III.Murad'ın emri ile külliyesi genişletilerek Evliya Camii yaptırılmıştır.
Cami 2000 yılında tadilattan geçirildikten sonra yeniden ibadete açılmıştır.
XVII.yüzyılın başlarında yıkılmış, kısa bir süre sonra da tamir edilmiştir.
Cami kesme taştan kare planlı olarak yapılmıştır.
Tadilat sonrası özelliğini kısmen kaybetmiştir.
Sol arka tarafta Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Külliyesi (Evliyâ Camii) 
ön taraftaki ise Kümbet Camii
Bugünkü durumunda, payeler üzerine oturan merkezi kubbe mihrap önündeki sahnı kapsamaktadır.
Son cemaat mahalli ile arasındaki boşluğun üzeri de iki sıra halinde beşer küçük kubbe ile örtülmüştür. Diğer yanındaki kubbe dışında kalan mekanların üzerleri yine beş küçük kubbe ile örtülüdür.
Caminin önündeki son cemaat mahalli duvar uzantıları arasında üzerleri kubbeli beş bölüm halindedir. Caminin mihrap ve minberi sonradan yapılmış olup mimari yönden bir özellik taşımamaktadır.
Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Hazretleri'nin Türbesi 
Minaresi kare kaide üzerinde yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.
Bu minare caminin ilk inşasından kalmış, orijinalliğini korumuştur.
Kesme taştan yapılmış olan minare, renkli taşlarla geometrik desenlerin hakim olduğu bezemeye sahiptir. 
Caminin yanında bulunan ve Horasanlı Ebu'l Hasan El-Harakânî’nin kare planlı, kubbesi çini kaplı türbesi bulunmaktadır.
Şeyh Ebu'l Hasan El Harakânî Hazretleri'nin Sandukası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder