9 Ağustos 2020 Pazar

Ulu Camii, Tire, İzmir

Ulu Camii, Tire, İzmir
Ulu Camii, İzmir'in Tire İlçesi'nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.
Bununla beraber Aydınoğlu Cüneyt Bey zamanında, XV. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
Halk arasındaki söylentiye göre de kiliseden camiye çevrilmiştir.
Ancak camide bunu belirtecek bir mimari parçaya rastlanmamıştır.

Evliya Çelebi’den öğrenildiğine göre, Birgili Derviş Ağa tarafından tamir edilmiş, kubbesi kurşunla kaplanmıştır.
Evliya Çelebi’den öğrenildiğine göre, caminin 1677’de yapılan tadilat kitabesi:
Caminin Mihrab ve Minberi
"İnayet irdi çün min indi Bâri 
İdüp tamirini bir Pirî fâni
Ana Derviş Ağa hemnam olupdur
Bilâd içinde Bikri hem mekânı
Duası düştü şeyhin ana tarih
Ana tamir iden emri ilâhi
1088 (1677)."


Kesme taştan yapılmış olan dikdörtgen planlı caminin ibadet mekânı oldukça geniştir.
Bu yüzden de Ulu Cami olarak isimlendirilmiştir.
İbadet mekânı mihraba dik, her sırada dörder tane olmak üzere on altı yığma ayakla beş sahna ayrılmıştır.
Caminin önündeki son cemaat mahalline altı basamakla avludan çıkılmaktadır.
Son cemaat mahalli tadilatlar münasebetiyle ile özgünlüğünden büyük ölçüde uzaklaşmıştır.

Caminin kuzeydoğusunda bulunan minareye son cemaat mahallinden çıkılmaktadır.
Taş kaide üzerinde yuvarlak gövdesi zencerek motifleri ile bezeli olup, tek şerefelidir.
Minarenin değişik zamanlarda geçirdiği tamiratlar sebebiyle bu bezemeler bozulmuştur.
Evliya Çelebi’ye göre, caminin avlusunun dört tarafında medresenin hücreleri bulunuyordu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder