24 Ağustos 2020 Pazartesi

2.Ayasofya Camii’nin Kuzey Üst Nefi

İmparator Alexander Mozaiği
Kuzey üst nefinde günümüzde Ayasofya’nın mozaiklerinin ve çeşitli kısımlarının büyük boy fotoğrafları sergilenmektedir.
Bu nefin sağ tarafında kuytuda kalan bir duvarda imparator Aleksandros’un (912-913) mozaiği bulunur.
Mozaik Ernest J. W. Underwood gözetiminde Bizans Enstitüsü tarafından temizlenmiştir.
İmparator Aleksandros’un eşcinsel olduğu ve hususi hayatına ehemmiyet verebilmesi için imparatorluğun idaresini kardeşi VI.Leon’a bıraktığı belirtilir.
İniş Rampası
Nefin doğu ucundaki bitiminde, solda aşağı kata iniş rampası bulunur.
Sağda ise, güney nefinin ucundaki girintinin simetriği tarzında bir girinti yer alır.
Buradan bakıldığında tam karşıda, apsidin üst kısmı ile yarım kubbe arasındaki kemerde Hz.Cebrail’i tasvir eden mozaik görülür.
Mozaik buradan, alt kattan görülme derecesine kıyasla daha iyi ve daha yakından görülebilmektedir.
9.yüzyıla tarihlenen bu mozaikte kanatlarıyla tasvir edilmiş başmeleklerden Hz.Cebrail, sol elinde bir küre tutar halde tasvir edilmiştir.
Bu kürenin dünyayı temsil ettiği sanılmaktadır.
Fakat mozaiğin, dünyanın yuvarlak olduğunun bilinmediği 9. yüzyılda yapılmış olduğu göz önüne alınırsa, sanatçının hangi bilgiye istinaden dünyayı yuvarlak temsil etmiş olması düşündürücü, ilginç bir konu oluşturmaktadır.
Dünyanın yuvarlak olduğu avrupa ve hristiyan alemi tarafından bilinmiyordu.
Halbuki İslam Alemi, dünyanın yuvarlak olduğunu çok öncelerden beri bilmekteydi.
Hz.Cebrail Mozaiği
Apsiddeki Meryem mozaiği buradan da görülmektedir. 
Bu mozaiğin öteki nefin bitimindeki girintiden görülmesine kıyasla buradan görülmesinin tek farkı, buradan Meryem ve İsa'nın bakışlarının düşmüş olduğu sanılan melek mozaiğine yönelmiş olduklarının fark edilebilmesidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder