16 Ağustos 2020 Pazar

2.Ayasofya Camii’ndeki Güney Nef (Salon)

Ayasofya Camii’ndeki Güney Nef (Salon)
Ayasofyanın ana mekânı paye ve sütunlarla üç nefe ayrılmış durumdadır:
1.Orta Nef (naos, ana salon)
2.Güney Nef (ana nefin sağında)
3.Kuzey Nef (ana nefin solunda).
Sağdaki güney nefinde de tavan mozaiklerle kaplıdır.
Bu mozaiklerde ikonaklazma devrine mahsus semboller göze çarpar.
Bunlardan ikisi dört balık ve küçük karelerde yer alan svastika sembolleridir.
Güney Nef^teki I.Mahmut Kütüphanesi
Bu güney nefinde I.Mahmut Kütüphanesi bulunur.
Kütüphanenin görülebilen odası Osmanlı Sultanı’nın namaz kılmadan evvel Kur’an-ı Kerîm okuduğu odadır.
Odadaki rahleler sedef işlemeli olup duvarlar İznik fayanslarıyla kaplıdır.
Odanın tavan ve zemini orijinal değildir.
Odada ayrıca Kur'an-ı Kerîm'in saklandığı tahta mahfaza bulunur.

Nefin doğu ucuna doğru soldaki duvarda üzerinde iki yunusu ve Poseidon’un trident olarak bilinen yabasını içeren bir taş işlemesi görülür.
Bu, Bizans rahiplerinin, Hristiyan olmalarına rağmen, bir pagan ilaha ait unsuru kiliseye sokabilecek derecede eski Yunan kültürü tesiri altında kalmış olmalarını gösteren bir misal olarak değerlendirilebilir.

Nefin doğu ucunda üç çeşit sütun görülür.
Bunlardan kırmızı porfir taşından yapılma olanları Mısır’dan getirilmiştir.
Yeşil olanları ise Yunanistan’dan getirilmiştir.
Binada kullanılan beyaz mermerlerin kökeni genellikle Marmara Adası’ndaki mermer ocaklarıdır.
Batı dillerindeki mermer kelimesinin kökeni "Marmara"dır.

Ayasofya’da toplam 107 sütun bulunmaktadır.
Bunlardan 40’ı alt katta, 67’si üst kattadır.
Bu sütunların hemen hemen hepsi yekpare (monolit) olup, Ayasofya’dan da eskidirler.
Çünkü imparatorluk topraklarındaki eski tapınaklardan getirilmişlerdir.
Ayasofya’nın en büyük sütunlarının uzunlukları 20 m civarında, kalınlıklarının yarıçapı ise 1,5 m’dir.
En ağırları 70 ton ağırlığındadır.
Sütun başlıkları Bizans stili gösterirler.
Sütun başlıklarından bazılarında küçük bir daire ve harflerden oluşan I. Justinianus'un arması görülür.
Bu nefin doğu ucundaki yeşil sütunun yanındaki duvarda bir el izi bulunur.
Kime ait olduğu bilinmeyen bu el izi hakkında muhtelif rivayetler bulunmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder