16 Ağustos 2020 Pazar

İshak Bey Camii, Selçuk, İzmir

İshak Bey Camii, Selçuk, İzmir
İshak Bey Camii, İzmir'in Selçuk İlçesinde, Aydın-İzmir yolu kavşağında yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bununla beraber eserin üslubundan XIV.yüzyılın başlarında Aydınoğulları devrinde yapıldığı tahmin edilmektedir.
Oldukça harap olan bu cami İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2005–2006 yılında tadilattan geçirilerek ibadete açılmıştır.
Caminin Mihrabve Minberi
Cami kesme taştan tuğla hatıllı, kare planlıdır. 
İbadet mekânının üzeri sekizgen kasnaklı kiremitli bir kubbe ile örtülüdür. 
İbadet mekânının iki yan duvarında altlı üstlü birer pencere ile aydınlatılmıştır. 
Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, dışarıya dikdörtgen çıkıntı yapmıştır. 
Caminin son cemaat mahalli sonradan ilave dilmiştir.
İshak Bey Camii, Selçuk, İzmir
Cami içerisinde bezeme elemanına rastlanmamıştır. 
Caminin yanındaki minaresi yapıdan ayrı olup, dikdörtgen taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. 
Şerefe altında devrine münasip mukarnaslar görülmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder