10 Ağustos 2020 Pazartesi

Karakol Yanı Camii, Selçuk, İzmir

Karakol Yanı Camii, Selçuk, İzmir
Karakol Yanı Camii, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Yakın tarihlerde tadilattan geçirilen caminin mimari üslubundan Aydınoğulları döneminde, XIV. yüzyılda yapıldığı, sonraki yıllarda da tamir edildiği anlaşılmaktadır.
Cami kesme taştan tuğla hatıllı, kare planlıdır. 
Önünde iki sütun ve iki payenin yuvarlak kemerlerle birbirine bağlandığı üç bölümlü bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Caminin İçinde Bir Görünüm
Yuvarlak kemerli bir kapıdan içerisine girilen caminin üzeri yüksek kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Kasnağın üzerine sağır nişler yapılmıştır. 
Bu nişlerin içerisine de yuvarlak kemerli küçük vitraylı pencereler yerleştirilmiştir.

Caminin iki yan duvarında dikdörtgen söveli, sağır kitabelikli ikişer pencere bulunmaktadır. 
Bunların üzerinde de yuvarlak kemerli vitraylı pencereler yerleştirilmiştir.
Karakol Yanı Camii, Selçuk, İzmir
Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, çağına uygun bezemesi günümüze gelememiştir. 
Caminin ibadet mekânının duvarına bitişik olan minaresi kesme taş kaideli, tuğladan silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. 
Şerefe altına baklava motifleri ile bezeme yapılmıştır.
Karakol Yanı Camii, Selçuk, İzmir

Karakol Yanı Camii, Selçuk, İzmir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder