19 Eylül 2020 Cumartesi

İstanbul’un Fethi ile Alakalı Hadîs-i Şerif'in Kaynağı

İstanbulun Fethi İle Alakalı Hadis-i Şerîf

İstanbul’un Fethini Müjdeleyen Hadis-i Şerîf

” لَتُـفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ”

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”
Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335;
Buharî, et-Tarihu’l-Kebir, I, 81; et-Tarihu’s-Sağîr, I, 306;
el-Bezzâr, el-Müsned, c. II, s. 308;
Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, II, 38;
Hakim, Müstedrek, IV, 422;
Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, VI, 219.

İstanbul’un Fethi ile alakalı Hadis-i Şerif kimden kime geçti teferruatlı bulabiliyoruz.
Evvelâ, Muhammed b. el-Ala’i Zeyd b el-Hubab’dan;
el-Velid b. el-Muğîre el-Muafirl’e, ondan, Ubeydullah (Abdullah) b. Bişr el-Ganevl’a,
ondan da, babası (Bişr el-Ganevi:) kanalıyla nakledilmiştir.
Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduklarını işitmiş olduklarını haber vermişlerdir.
“İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir.
Onu fetheden emir ne güzel emirdir.
Onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”

Kaynaklar:
https://mektebun.wordpress.com/2018/05/29/istanbulun-fethi-hadisi/
https://today.salamweb.com/tr/istanbulun-fethinin-simgesi-ayasofya/Hiç yorum yok:

Yorum Gönder